Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (40. díl)

(40. díl)

Archontský systém "péče o lidské zdraví" odvádí obzvláště v tomto oboru důkladnou dezorientační práci, a to jak u odborné, tak i u laické veřejnosti. Své zdravotní problémy pak lidé řeší na základě úrovně své neinformovanosti a hloubky manipulace, které byli ve svém "vzdělávání" vystaveni. Na úrovni takového zmanipulovaného nevědění pak řešíme své zdravotní problémy jen v ordinaci u "odborníků". Používáme služeb klasické medicíny, řídíme se pokyny "ocertifikovaných prodejců léků", ať už jsou pro nás z dlouhodobého hlediska správné nebo ne. Nezamýšlíme se nad tržní podstatou dnešní ziskově orientované medicíny a slepě věříme tomu, že lékaři udělají pro nás to nejlepší. Používáme terapie, které skutečný problém pouze odsunují a podstatu nemoci většinou neřeší (antibiotika, analgetika, operace, chemoterapie, ozařování).
Na druhém stupni poznání si už začínáme uvědomovat pozitiva i negativa současného zdravotnictví a začínáme naslouchat své vnitřní intuici a vnímat terapie, které jsou v opozici vůči oficiálním lékařským postupům. Tyto terapie jsou založeny na léčivých účincích nepatentovatelných přírodních léků a vyhýbají se oficiálním chemickým preparátům. Zvažujeme, zda poslechneme svoji intuici nebo společensky prosazovanou autoritu lékaře. Řešíme svoje problémy vědomě, ale většinou na úrovni hmoty (detoxikační programy, odkovení, odkyselení, mineralizace těla, ad.). Důležitou roli zde také hraje prevence.
Třetí úroveň uvědomění vychází z vědění, které zasvěcenci běžně využívají, ale tyto informace jsou pro širokou veřejnost skryty. Následky naší nerovnováhy a disharmonie jsou pak léčeny frekvenčně a na duchovní úrovni. Ozdravující postupy této úrovně jsou založeny na psychosomatice, výzkumu kvantové a multidimenzionální fyziky, fyziky torzních polí a informační medicíny, duchovních a příčinných zákonitostí. Seznamuje nás s tím, že hmota v podstatě neexistuje, a že atom, tkáň, orgány, člověk i celý vesmír tvoří jen určité frekvence, které můžeme ovlivňovat jednak frekvenčně, ale i duchovně. Vše kmitá na příslušné frekvenci a má předepsanou frekvenci, ať už je to život nebo smrt. Výsledkem takového působení je harmonizace frekvencí jednotlivých orgánů a odstranění energetických neprůchodných bloků a nastavení našich správných informačních polí...

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (40. díl)

05.07.2022

Rychlá navigace: