Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (41. díl)

(41. díl)

Rus Dr. Nikolaj Kozyrev přišel s úžasnými objevy, které byly potlačeny archontským systémem. Byly to zejména informace o tom, jak jsou lidské bytosti díky svému vědomí a emocím mocné a to, že existuje vyšší inteligence, která vytváří každého z nás. Zjistil, že viry a plísně se rozrůstají v prostoru spirálovitě a definoval životodárnou sílu v tomto prostoru a její působící vlny. Pochopil, že se vše pohybuje ve spirále a přišel tak na koncept torzních polí, které pohání planetární systémy, proud času a biologický život. Základ fyziky torzních polí Kozyrev položil v koncentračním táboře, kde strávil 10 let s dalšími vědci, které zde Stalin cíleně zavíral a deklasoval na Sibiři v otřesných životních podmínkách. Zde Kozyrev zažil hluboké vize a propojení se svým vyšším vědomím. Po návratu z koncentráku otestoval své hypotézy a zjistil, že tato kroutící energie je základním zdrojem všeho co známe. Až později vědci zjistili, že tato energie je skryta v gravitaci.
V 90.tých letech bylo jen v Rusku uskutečněno více jak 10 000 výzkumných studií na jeho práci, o kterých dodnes víme velmi málo. Tento výzkum byl utajen. Kozyrev přišel na to, že hmota je tvořena torzními poli a také to, že Vesmír je myslící a vnímavá bytost, pro kterou je krví – čas. Dále zjistil, že čas je možné měnit torzními poli, a že i v malé oblasti můžete změnit to, jak čas proudí. Čas je energie, která tvoří hmotu, realitu, prostor a biologický život a je něco zcela jiného, než co si myslíme. Svou teorii potvrdil mnoha měřeními pomocí kyvadel a gyroskopu.
Čas je pohyb – oběh Země kolem Slunce. Minuta může trvat věčnost a vše závisí na stavu mysli. U hmyzu či ptáků čas probíhá zcela jinak jako u nás. Vše je z našeho pohledu zrychleno. Když třeba zpomalíme cvrkot ptáků, zní jako symfonie. Jejich život je jakoby kratší, ale daleko intenzivnější. Čas probíhá lokálně různě. Svým výzkumem Kozyrev překonal Einsteina, který k tomuto poznání nedospěl.
Vesmír je živý organizmus. Když se zatlačí na torzní pole na jedné straně, reaguje vesmír jako hmotné těleso i na obrovské vzdálenosti a takový posun se projeví ihned v celém toroidu, i když má velikost mnoha tisíců světelných let. Takhle se šíří vědomí naší galaxií, okamžitě. Necestuje tedy rychlostí světla, ale projevuje se ihned rezonančně na druhém konci Vesmíru. Když se tedy stane něco na jednom konci Vesmíru, projeví se to ihned i na jeho druhém konci.
Torzní pole je krkem toroidu a chová se jako vlnění, ale i jako hmota. Kozyrev nazýval tuto energii vyzařování času a Reich ji nazval orgon. Ale oba mluvili o stejném efektu. Mezi póly toroidu působí gravitační pole. Gravitace se pohybuje vyšší rychlostí než je rychlost světla, což vyplývá z charakteru Vesmíru a toroidů, kdy impuls na jedné straně se ihned projeví na druhém bez ohledu na vzdálenost. Protože frekvenční toroid se chová jako hmotné těleso. Binární hvězdy také vytváří toroidy a spolupůsobí okamžitě a celý Vesmír je plný binárních planet.
Informace tedy necestují ve vesmíru rychlostí světla, ale projevují se okamžitě. Čas není to, co měříme v rozdělených intervalech. Kozyrev prokázal, že mysl a emoční myšlenky vytváří velmi silné torzní pole, a že vědomím můžeme tvořit a kontrolovat čas. Tuto definovanou energii nazval Kozyrev jako torzní pole. Torzní pole prochází zdí, ale lze jej zastínit. Když jste tvořiví a jste pozitivní, je vaše torzní pole posilováno, čas ubíhá rychleji. Tato torzní pole potřebujeme stejně jako kyslík. Když torzní pole zastíníte, budete méně zdraví. Plasty stíní torzní pole stejně jako hliník a jsou proto, z hlediska léčivých energií, škodlivé. Proto syntetické oblečení škodí. A my intuitivně víme, že pro naše zdraví jsou nejlepší přírodní materiály: bavlna, vlna a len, protože v nás aktivují léčivou energii.
Chlorohydrát hliníku, základní složka deodorantů také škodí a stíní. Spousta žen má rakovinu prsu, protože do něj kvůli stínění hliníkem neproudí energie...
Neměli byste žít v karavanu, je také z hliníku. Obecně kovy na sebe vážou torzní pole a snižují jeho pozitivní účinek. Naše vědomí je tvořeno torzními poli. Když přemýšlíme, tvoříme, vytváří se vlny rychlejší než rychlost světla a v druhé části vesmíru jsou tyto myšlenky telepaticky přijímány. Vědomý vesmír nemůže být omezen rychlostí světla, tato rychlost by byla příliš pomalá.
Kozyrev také objevil jedno z nejstřeženějších tajemství archontského vojensko-průmyslového průmyslu, že celý Vesmír je živý a plný života. Globální mocenský systém ničí, vyhrožuje, zabíjí a uplácí všechny, kteří toto tajemství již odhalili.

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (41. díl)

06.07.2022

Rychlá navigace: