Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (42. díl)

(42. díl)

Pozitivní emoce léčí

Lidské pocity ovlivňují formu DNA. Podle dosavadních dogmat jsme se učili, že DNA je neměnitelná, že jak se narodíme tak nic, kromě zásadních a těžkých zásahů, ji nemůže ovlivnit nebo dokonce změnit. Nyní ale bylo prokázáno, že DNA je možné změnit a že reaguje dokonce na subtilní energetické kmitání! DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby: jestliže daná osoba vyzařuje uznání, soucit, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a její řetězce se otevřely a celý řetězec DNA se prodloužil. Když účastníci experimentu naopak vyvolali pocity beznaděje, strachu, zloby nebo stresu, DNA se zkrátila, a dokonce mnohé ze svých kódů vyřadila. Svým stažením DNA reaguje na negativní pocity.
Na základě této skutečnosti již můžeme definitivně pochopit, proč nás ovládací archontský systém neustále stresuje, udržuje v napětí, nedostatku a vyvolává nejrůznější obavy a strachy. Samozřejmě, že chce, abychom byli nespokojení, rozdělení, negativní a tím pádem nemocní, slabí, nesebevědomí otroci, kteří pokud možno bez širšího chápání a otevřeného vědomí jen odvádějí práci a konzumují předhozené nízkofrekvenční produkty, zábavu, kulturu a zprávy. Tak jsme udržovaní v hmotném nízkofrekvenčním Matrixu, odpojeni od vyššího vědomí. Negativní pocity nás jednoduše odstřihnou od okolního světa. Když jsme špatně nebo nenávistně naladěni, cítíme se izolovaní a jsme oddělení od životadárného proudu energie a života. Svým negativním a egoistickým vnímáním se tak sami od něj oddělujeme!
Vypínání kódů DNA bylo okamžitě ukončeno, když účastníci testu začali opět pociťovat radost, uznání, vděčnost a lásku. Tímto způsobem byly kódy DNA jednoduše znovu zapnuty, podobně jako při stisku vypínače. Následné pokusy s pacienty pozitivními na HIV prokázaly, že pocity uznání, vděčnosti a lásky posílily 300 000 x jejich obranyschopnost ve srovnání s jejich původním stavem. Zde leží skutečný klíč ke zdraví. Proto lze jednoznačně doporučit, abychom se stále cvičili v pocitech radosti, lásky, vděčnosti a uznání a změnili svou vnitřní nadutost, nabubřelost a negaci, neboť svým pozitivním přístupem se může síla naší imunity a obranyschopnosti zvýšit až 300 000 krát. Když si zachováme pozitivní emoce, můžeme se velmi účinně před nemocemi ochránit, protože si tak vytváříme silný imunitní systém. Tímto (zdánlivě jednoduchým) způsobem můžeme nalézt cestu zpátky k našemu zdraví. Toto dokumentuje bezpočet případů.
Tento poznatek, že můžeme silou myšlenek změnit naši DNA, hluboce otřásl myšlením mnohých komerčních vědců. Při dalším experimentu byly odebrány vzorky DNA, které byly izolovány a přeneseny na jiná místa v budově. Přístroji, vyrobenými speciálně k tomuto účelu, se měřilo, zda DNA bude reagovat na pocity dárce, i když se od něj nachází v určité vzdálenosti. Když testovaná osoba prožívala patřičné pocity, naměřili vědci výrazné elektrické reakce a tato DNA se chovala tak, jakoby stále byla součástí těla dárce. Léčitel, filosof a spisovatel Gregg Braden napsal ve své knize "V souladu s božskou pralátkou", že tyto pokusy dr. Backstera byly dále rozšířeny a prováděny s rostoucí vzdáleností mezi dárcem a DNA. Při jednom z těchto experimentů byla vzdálenost dokonce 500 km. Pomocí atomových hodin bylo měřeno zpoždění mezi vyslanými pocity a reakcí DNA a bylo zjištěno, že reakce proběhla současně!

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (42. díl)

07.07.2022

Rychlá navigace: