Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (43. díl)

(43. díl)

Kdo v zlaté struny, zahrát zná

Už Pythagoras učil, že tóny a hudba jsou uspořádány v rytmických sledech a tyto vibrace mají jedinečný vliv na udržení zdraví lidí i zvířat. Mluvil o "hudbě sfér" a vyvinul učení harmonie popisující výměnu energií mezi naším světem a nebeskými tělesy ve vztahu k našemu tělu. Když slyšíme krásnou, povznášející hudbu, každá buňka v našem těle rozkvete do zářící krásy.
Čím harmoničtější a čistší je hudba, kterou posloucháme, tím větší kouzlo a půvab cítíme, když s ní rezonujeme.
Přesně vzato, lidské tělo je srovnatelné s hudebním nástrojem. Máme právě tak ozvučné tělo. Můžeme ho naladit na příslušnou frekvenci a podle ní měnit svou podobu, posilovat svoje zdraví a měnit své nastavení. Pokud slyšíme příjemnou hudbu, můžeme se velmi rychle zharmonizovat. Například tibetské mísy patří k těm hudebním nástrojům, které rychle zharmonizují celé naše tělo i duši. Když člověk není ve svém bezpečném středu, stavu vnitřního klidu a v souladu se sebou samým, přepíná se, cítí se unavený, napjatý a stačí často jen pár minut poslechu tónů tibetské mísy, aby se dostal do rovnováhy a zharmonizoval se. Úžasné na tom je, že se na tenhle nástroj nemusíte učit hrát. Položíme misku na plochu dlaně a dřevěnou paličkou jedeme po okraji, až miska začne vibrovat. Co na některé působí jako zázrak, není nic jiného, než že se dostaneme do rezonance s vesmírným řádem a harmonií. Veškeré disharmonie v našem těle se začnou rozpouštět a pomocí univerzální frekvence se uvedou do harmonické rezonance. V tomto absolutním uvolnění se můžeme podívat na své staré vzorce a zranění a pak je uvolnit. Neexistuje nic, co by na nás působilo hlouběji a co by se nás dotýkalo silněji, jako když vstoupíme do spojení s léčivými vibracemi. Použití zvuků a tónů je jednoduchá, ale velmi účinná metoda, jak můžeme zvýšit vibrace našeho rezonančního pole.
Budha tento stav popsal takto: "Všechno závisí na způsobu našeho myšlení. Z myšlení všechno pochází, určuje se a tvoří. Kdo špatně mluví nebo jedná, toho provází bolest."
Čím vyšší jsou vibrace v našem rezonančním systému, tím jasnější a pozitivnější je energie, kterou vysíláme. Čím výše kmitáme, tím menší je možnost, že se prosadí pochybnosti, smutek a beznaděj. Nejrychlejší způsob k vytvoření optimálního rezonančního pole je pochvala. Chvalte se! Existují obory, které se stále více zabývají působením našich myšlenek a pocitů na naše vlastní léčivé schopnosti. Ty jsou ostatně nesmírně efektivní, jak ukazuje všeobecně známý placebo efekt. Použijeme-li sílu svých myšlenek, jsme v mnoha oblastech mnohem úspěšnější, než bychom byli pomocí chemických přípravků.
Nestačí si jen přát zdraví, ale je nutné posílit silou myšlenek celé naše tělo. To je katalyzátor pro naše uzdravení. Podporujte se pozitivními myšlenkami. Tak odezní všechny sebedestrukční příkazy, které na vaše tělo do té doby působily. Všechny špatné vzorce myšlení z minulosti se rozpustí a budou nahrazeny novou zázračnou silou. Tímto způsobem se rychle můžete znovu uzdravit, protože své tělo budete stále zásobovat novou, čerstvou a zdraví podporující energií. Představte si naprosto vědomě, jaké to je, když už jste zdraví. Představte si svým vnitřním zrakem, jak skáčete, jezdíte na kole, hrajete si s míčem, lyžujete, tancujete, cvičíte, plavete, běháte nebo se milujete s partnerem. Vše, co vám dělá radost, si vymalujte v nejživějších barvách. To velmi posílí a urychlí vaše vlastní léčivé síly, neboť se přivedete do rezonance se zdravou skutečností. Pokud něco nemáme, nevytvořili jsme si to správné rezonanční pole.

"Člověk je zodpovědný nejen za to, co udělá, ale zejména i za to, co neudělá."
LAO-C‘

Dokud v sobě nosíme hněv nebo vztek, nemůžeme se osvobodit od negativních vzorců, vět a slov. Prociťujte velkou sílu a radost, která vychází z pozitivních formulací. Identifikujte se s nimi a uvidíte, jak se účinek negativních tvrzení bude zeslabovat, až se poznenáhlu z vašeho života vytratí úplně.
A na závěr si opět zapřemýšlejte: "Proč asi se archontský vzdělávací systém ani nezmíní o takových důležitých věcech?!!!"

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (43. díl)

08.07.2022

Rychlá navigace: