Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (44. díl)

(44. díl)

Skrytá frekvence 432 Hz v pozadí hudby

Archontský systém nám ve všech částech tohoto světa skrývá mnoho věcí se záměrem udržovat nás v nevědomosti a spánku a snaží se působit na lidstvo co nejdisharmoničtěji a nejdestrukčněji. Klidně si navlékne katolickou sutanu, komunistickou kazajku, fašistickou uniformu nebo dobře padnoucí oblek. U muziky tomu není nikterak jinak. Ani netušíme, co nás v pozadí poslechu hudby ovlivňuje na našich emocích a sráží naše výsledné frekvence. Všechny destrukční emoční a psychické stavy, jako jsou agrese, náladovost, deprese, sentimentalita ad., mají své vibrační frekvence a jednoduše řečeno, je-li muzika naladěna na určité frekvence, může spustit stav agrese a prakticky jakoukoliv negativní emoci a dokonce i následný psychotický stav. Například žánr metal, death-metal jsou konstruovány na spouštění agrese...
Veškerá muzika podléhá určitému ladění. Ladění nástrojů musí být pro nástroje stejné (aby mohli spolu hrát ve stejné tónině) a musí vycházet z jednoho společného bodu. V praxi to funguje tak, že se určí jeden výchozí tón a jemu se dá určitá frekvence. Představit si to můžeme, jako vlnovou délku, či frekvenční svět, ve které bude daná skladba zahraná. V dnešní době je za výchozí bod považován tón A, který je laděný na frekvenci 440Hz!!! Tento výchozí bod ladění schválila "Mezinárodní organizace pro standardizaci" (ISO) v roce 1955, po předchozím doporučení nacistické strany – jejich mluvčím Josephem Goebblesem. Tragickým výsledkem je, že takto naladěná hudba působí disharmonicky a to na celou lidskou společnost zároveň!!! Od této doby byla většina muziky a hlavně té moderní, kterou slyšíte v rádiích, televizích a všech médiích, laděna na 440 Hz a pokrokovým, vědomým lidem se nepodařilo prosadit změnu.
Zvláštní zajímavostí je, že strunné nástroje mají sice možnost se přeladit na 432 Hz, ale je tu velká skupina nástrojů, například hoboje, klarinety, zobcové flétny, píšťaly a všechny podobné nástroje, které se samostatně neladí a jsou naladěné již z výroby. Samozřejmě na 440 Hz!!! Čili ze zkušeností z velkých orchestrů víme, že chtějí-li si housle a další nástroje s těmito nástroji hrát, tak aby TO znělo, musí se housle a podobné strunné nástroje naladit na 440 Hz. Moc možností, jak se dostat ze svěrací kazajky – 440 Hz, hudebníkům nebylo dáno.
Ve správné harmonii s Vesmírem je Fibonacciho hudební škála založena na základním kmitočtu 432 Hz oproti kmitočtu 440 Hz. Audio skladby se základem 432 Hz harmonicky vyplňují prostor přímo ve Vás, zatím co skladba znící v dnešním módu 440 Hz většinou vynechává spojení s vědomím. Kolektivní vědomí, ovládané 440 Hz podporuje nárůst negativního sociálního chování. Tato informace byla velmi dobře známá již před sto lety Rudolfu Steinerovi, který varoval lidstvo při používání negativních tonů, které mohou přinést chamtivost a jiné negativní projevy, jak jsme toho dnes svědky.
Bohužel, většina západní hudby je i dnes stále laděna na nepřirozený základ 440 Hz. Je to sice zdánlivě zanedbatelný rozdíl oproti 432 Hz, ale přináší velmi znatelný rozdíl při vnímání lidského vědomí.
Kmitočet 432 Hz vibruje na principech přirozených harmonických vln posvátné geometrie a spojuje vlastnosti světla, času, prostoru, hmoty, gravitace a magnetismu se vším živým. Také působí blahodárně na DNA a vědomí.
Masaru Emoto dokázal, že voda reaguje na různé frekvence, nálady lidí a je schopna tyto informace přenášet i zobrazovat. Při 432 Hz – je geometrické zobrazení jasné. Částice vody se mezi sebou netlučou a v harmonii jsou i naše emoce.
Při 440 Hz – jsou částice vody naskládané na sebe, bez jakéhokoliv náznaku nějaké jasné struktury. Toto uspořádání se dá nazvat jako CHAOS. V tomto stavu budou při poslechu hudby laděné na 440Hz i naše emoce. Nacistický původ standardizace této frekvence vzbuzuje přirozeně další vlnu odporu. Ve Francii v roce 1955 protestovalo proti standardizaci frekvence A 440Hz více než 20 000 hudebníků, ale marně.
432Hz je blíže přirozenému zvuku (zpěv ptáků, lidský zpěv), je příjemnější na poslech a stimuluje pravou hemisféru (cit, empatie, intuice). Ve filmovém průmyslu dokonce k vytvoření agresivní atmosféry používají někdy i frekvence 442HZ, které jsou už opravdu VELMI disharmonické!!! Ladění hudby podle "A" – 440 Hz je dalším archontským nástrojem jak ovládat, manipulovat a deptat lidstvo!

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (44. díl)

09.07.2022

Rychlá navigace: