Souvislosti, které všude nenajdete

Transformace Země

S vytvořením života začala Země a všechny bytosti na ní žijící usilovat o vnitřní rozvoj. Ústředním tématem tohoto způsobu prožívání byla rovnováha mezi dáváním a přijímáním. Země jako planeta dává a bere život. Když byla Země v temném období, ve fázi, kdy absorbovala a likvidovala ostatní energie, silně kladla důraz na absorbování a braní. Potom se ocitla v druhém extrému: dávání až na hranici toho, co může dát. Země dlouho tolerovala násilí a své vykořisťování lidmi, jelikož jí to bylo v jistém smyslu dáno karmicky. Země musela totiž také zakusit druhou stranu – negativní síly a útisk. Její činy jako pachatelky se jí vrátily jako bumerang a podnítily opačnou zkušenost – být obětí. Takhle funguje karma; není to věc trestu, ale oboustranného prožitku. K tomu, abyste skutečně pochopili všechny rozměry síly, musíte projít oběma jejími póly a přijmout je. Pokud s něčím budete bojovat nebo budete chtít mít nad něčím moc, tak se s tím budete znovu setkávat buď jako oběť či pachatel, dokud si neuvědomíte, že jste oběma částmi jedné božské energie. Dnešní nelítostné vykořisťování Země je tedy do jisté míry karmicky přiměřené, jelikož to poskytuje Zemi možnost, aby zcela pochopila rovnováhu mezi dáváním a braním. Avšak hranice, kde je neúcta a vykořisťování karmicky přiměřené, je již v dohlednu. Země tuto rovnováhu pochopila a ukončuje svůj karmický cyklus tohoto stavu vědomí. Nyní již dosáhla takové úrovně uvědomění, že již nebude více tolerovat její zneužívání lidmi. Tato úroveň vědomí způsobí, že bude přitahovat a podporovat stejně smýšlející energie, které prosazují harmonii a respekt a bude odmítat energie s destruktivním cílem. Nadešel čas pro všechny, pro vytvoření nové rovnováhy mezi dáváním a přijímáním.
Na Nové Zemi bude panovat mír a harmonie mezi planetou Zemí a vším, co na ní zůstane žít: lidstvem, rostlinami i zvířaty. Harmonie a srdečná sounáležitost mezi všemi bytostmi bude zdrojem velké radosti a tvořivosti. Přeměna od "Staré" Země k "Nové" je proces, který není pevně ukotvený v čase a nemá jasné načasování. Rychlost tohoto vývoje záleží také na volbě lidstva a na všech jednotlivých volbách, které učiníte vy všichni, jako jednotlivci, právě teď. O tomto čase přeměny byla učiněna spousta proroctví, které jsou ale ovlivňovány manifestací momentálního vnitřního kolektivního vědomí. A vědomí je, jak jsme uvedli na začátku, svobodné a tvořivé. Kdykoli se můžete rozhodnout změnit svou budoucnost změnou myšlení a cítění jak na úrovni individuální, tak i na úrovni kolektivní. Máte moc nad svými myšlenkami a pocity. Kdykoli můžete říci NE omezujícím a destruktivním myšlenkám nebo pocitům. Tohle platí pro vás jako jednotlivce, ale i pro širší skupiny lidí. Když si podstatná skupina jednotlivců vybere svobodu a lásku namísto nenávisti a destrukce anebo toleruje zlo kolem sebe, tak se to projeví i v jejich hmotné realitě. Také Země bude vždy patřičně reagovat na vaše postoje. Je citlivá k tomu, co se odehrává uvnitř každého člověka a také všech lidí. Odpovídá na vaše vnitřní reakce. Je třeba všem ukázat a sdělit, že nikdo, dokonce ani "vyšší bytosti", není schopen učinit přesnou předpověď, jakým způsobem se Nová Země zrodí. Je ale jisté, že ta skupina duší, která teď zakončuje svůj karmický cyklus, je energeticky úzce propojena s Novou Zemí. Tito lidé, kteří jsou hluboce spojeni s představami ztělesněnými Novou Zemí, budou mít obrovské příležitosti ke svému růstu a harmonizaci, díky souběžnému průběhu planetárního a vašeho osobního cyklu.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Transformace Země

27.11.2020

Rychlá navigace: