Souvislosti, které všude nenajdete

Vesmír jako hologram – probuďte se!

(5. díl)

Je to vlastně velmi jednoduché. Každý, kdo v sobě nese "božskou jiskru" je schopen v rámci svého tvůrčího procesu svobodné volby se osvobodit ze zotročené reality a doslova změnit celý svět kolem sebe. Je třeba v sobě nalézt ten správný kód, jímž odkóduje své uzamčené vědomí a objevit klíč, který odemkne tak dlouho uzamčené dveře ke Světlu. Může být skryt za nicotnou maličkostí, určitou pozitivní reakcí, za obyčejným úsměvem nebo může mít charakter správných slov pronesených na správném místě, vykonaného činu či důležitého rozhodnutí. Může to ale být i osobní morální příklad, sdělený nadčasový příběh, vytvořené zásadní umělecké dílo, pohlazení, vlídné slovo, nekompromisní morální postoj či nezištná pomoc trpícímu. To vše může posloužit jako vypínač, pomocí kterého se může najednou "rozsvítí vaše temná místnost".
Holografická fraktálová realita může být ihned změněna či zničena obyčejnou výměnou jednoho miniaturního mikroprocesoru, který může překódovat veškerou umělou inteligenci. To je síla, ale zároveň velká slabost celého robotického fraktálového uspořádání. I drobná změna může tedy zničit celý gigantický "Systém". Pokud přestaneme být poslušnými roboty papouškujícími do nás vložené umělé programy, překročíme hradby uniformity a vybočíme z řady, pak máme příležitost najít v sobě tu správnou frekvenci, tu Pravdu, která obletí celý svět, ten spoušťový mechanismus či tlačítko, prostřednictvím kterého odstartujeme realizaci definitivních změn. Možná stačí už jen jeden další statečný člověk, jeden vůdce, jedno ušlechtilé srdce, jeden důležitý příklad a "Zlo" bude přemoženo a zbortí se jak domeček z karet. Stačí změnit šém v hlavě hliněného nelidského golema a on přestane škodit a začne pomáhat. Jsme mocné bytosti, protože jsme organičtí, kreativní a nikdy zcela nezapadneme do tupé mechaničnosti tohoto celého umělého Systému. Naše duše a božská jiskra není ani umělá ani fraktálová, jsme kreativní a zatím plně neprojevení mladí bohové. Naše síla je v "božské" tvořivosti, na rozdíl od Archontů a Umělé inteligence, kteří vše jen vše dokonale kopírují, převrací a neustále opakují. I nesmírně inteligentní stroje, dokonalé v řešení zadaných úkolů nevymyslí skutečný život. Jen pracují, ale nepřekročí přes svou dokonalost a disciplinovanost vytvořené hranice "Systému", neprolomí "ohradu" a zadaná omezení, ve kterém se pohybují.
Probuzený Člověk a jeho nezkrotné vědomí dokáže vše, protože je ve své podstatě skutečným bohem. Nese v sobě božskou jiskru, kterou ale musí uvést v plamen. Musí "zahřát" svoje zamrzlé myšlení a rozproudit svoje ztuhlé srdce. Plně zaktivované Svědomí pak umožní slyšet tu správnou harmonickou tóninu a napojí nás na božský kreativní potenciál. Najednou bude vše jiné, život dostane jiný rozměr a síla změněného vědomí obrátí smutek v radost, přebarví škaredé v pěkné, převrátí zlo v dobro, nemoc ve zdraví, nízké ve vyspělé, hloupost v moudrost, povrchnost v nadčasovost, zmar v nesmrtelnost, automatické opakování v kreativní tvořivost a materialistický postoj v duchovní přístup.
Božské poselství všech nositelů pravdy včetně Ježíše, bylo církevními i světskými dogmaty svázáno do kozelce a od samého počátku znásilňováno, překrucováno, ničeno a přesto jej můžeme objevit v hloubi svého srdce. Poselství Ježíše je zde již 2000 let, ale božská Pravda, Inspirace a Tvořivost je zde od počátku věků, jen je třeba je opět probudit a přivést do každodenního života. Světlo poznání se během věků ztrácelo v záměrně vytvářených složitostech, nejrůznějších náboženstvích a církevních dogmatech, latinských citacích, protichůdných výkladech, zašifrovaných "pravdách", komplikovaných zákonech či nesmiřitelných ideologiích. Hrála se s námi lidmi stále stejná hra: chaos, rozdělování, utrpení, podpora korupce a uměle vytvářený zmatek.
Toto poselství se začalo stávat neslyšitelné pro ty, kteří ztratili klíč od svého srdce a vyměnili své svědomí za prospěch. Ohlédneme-li se zpět, tak uvidíme, jak velkou kupu kamení navršily Temné síly na naši evoluční cestu. Byli jsme příliš dlouho zahaleni obrovským závojem zapomnění a hromady balvanů vytvořily na naší lidské cestě obrovský zával a neprostupnou překážku. Dnešní okno v čase ale jakoby přímo svítí na začátek cesty, kudy se má lidstvo vydat a pomáhá rozpouštět všechny ledové kameny, které nám brání v cestě. Jako kdyby se přímo otevřela velká brána, která vyzývá všechny: "Pojďte všichni sem, tady je ten tak dlouho utajovaný vchod, tady je ta cesta, která vám byla tak dlouho skrývána a utajována, kterou Temnota nechala zarůst trním a zavalit skálami." Nyní na vás "prozřetelnost" přímo volá a vyzývá vás k "pohodlnému vstupu". Všichni mučení a zastrašovaní "poutníci" jsou vybízeni k této cestě a dokonce jsou navíc na ni přímo lákáni, protože se čas naplnil. PROBUĎTE SE!

Vesmír jako hologram – probuďte se!

01.01.2021

Rychlá navigace: