Souvislosti, které všude nenajdete

Zbývají poslední tahy k osvobození lidstva

Pokud se podíváme na situaci na Zemi jako na multidimenzionální šachovou partii, protože v této šachové partii máme komponenty ze třetí, čtvrté a páté hustoty, tak abychom dosáhli osvobození lidstva, máme před sebou čtyři poslední tahy. Zbývají nám už jen čtyři tahy. Temná strana se nechce pohnout a nechce udělat svůj poslední tah, který jí ještě zbývá udělat. Místo toho aby už odtud opravdu odešla, tak vytváří zmatek, jako je covid, Afghánistán, Ukrajina, Izrael a další falešné poplachy, které se budou ještě chvíli dít, aby vytvořily chaos nebo válku. A jediným důvodem tohoto jejich úsilí je pokusit se oddálit svůj poslední tah. Světelné síly a láskyplné hvězdné národy je nutí k dalšímu tahu a chtějí, aby byla tato situace co nejdříve ukončená. Musím vás ale varovat, následné události budou opravdu divoké. Jejich pád bude ošklivý.

Kontroloři této planety ji ovládali již více než 10 000 let a nemají doslova kam odejít, protože jakmile budou odstaveni od moci, už nebudou více existovat. Není v plánu je věznit, ale skoncovat s nimi, což si nepochybně zaslouží. K velkému posunu došlo někdy v loňském roce, kdy jste se mohli dozvědět o obchodování s dětmi a o všem, co s tím souvisí. Duše, které nyní přicházejí na tuto planetu, jsou neuvěřitelně vyvinuté, čímž myslím jejich avatary. Jejich úkolem je přijít a posunout lidstvo na vyšší úroveň, aby se v příštích sto letech tato planeta mohla stát součástí galaktického společenství. Budeme žít jako v láskyplných Hvězdných válkách a budeme cestovat nejen po naší sluneční soustavě, ale po celé galaxii. Takový je plán. Za 25 let tuto planetu ani nepoznáme, tak rychle se vše bude změnit. A aby se tak stalo, tak lidstvo musí zrychlit. Tím je myšleno, že potřebujeme posílit svou vlastní moc, protože neustálým ustupováním, kvůli falešné pandemii, kvůli médiím, kterým je umožněno neustále o všem lhát, nás to tlačí zpět. Musíme se postavit sami za sebe, musíme se postavit jeden za druhého a samozřejmě musíme hájit svou osobní svobodu, protože pokud selžeme, tak to vrátí planetu o stovky let nazpět a my se s těmito parazitickými padouchy budeme muset potýkat i nadále. Skoro všechno je už hotové. Byla to pro nás mimořádně náročná cesta, ale už dozrál čas, aby parazitické bytosti byly zničeny nebo utekly. Lidstvo si zaslouží dostat příležitost k tomu, aby se mohlo normálně vyvíjet a stát se tím, čím má být.

Mnozí z nás jsou součástí skupin duší, které pocházejí z různých hvězdných národů, z různých částí galaxie nebo dokonce z jiných galaxií, které sem přišly, aby pomohly v evoluci nejen Zemi, ale i třetí dimenzi v naší galaxii jako celku. Zapamatujte si, že všechno, co vidíme, dokonce i to, co vnímáme jako velmi pevné, je hologram. Pro mnoho lidí je těžké toto pochopit, ale když vezmete jakoukoli fyzickou formu, cokoli na této planetě, a dáte to pod mikroelektronový mikroskop, tak všechno co uvidíte, je světlo. Nic pevného neexistuje, vše je světlo, které bylo vytvořeno nějakým záměrem. Záměr vytváří gravitační vlnu, gravitační vlna pak vytváří DNA, kterou do sebe doslova vtáhnete z éteru. To všechno bylo ve fyzice již dokázáno. Ve skutečnosti dochází k přesunu DNA z jednoho místa na druhé a v procesu přesunu DNA doslova zmizí, protože přejde do jiné dimenze a pak se zase vrátí zpět. Toto všechno už jste, musíte se to jen dozvědět, musíte to objevit a musíte zahájit proces, ve kterém se se vším obeznámíte. Ve vás je toho mnohem víc, než si vůbec dokážete představit. Jste tak neuvěřitelní, že zde je na 138 různých hvězdných národů, které sem přišly pomoct při této záchraně. Jsou všude, jsou po celé naší sluneční soustavě a je pozoruhodné, kolik jich přišlo nám pomoci. A i když na mimozemšťany třeba nevěříte, tak to nevadí, protože za pár let na tom stejně nebude záležet, protože to budete již vědět.

Dnes již máme svoje Hvězdné síly a všechny pokrokové technologie byly zpětně zkonstruovány z lodí, které jsme získali, které nám byly darovány nebo které jsme někde našli zakopané, ať už v Antarktidě nebo v písku Sahary. Takové lodě byly nalezeny všude. Máme tu pyramidy, včetně těch skrytých a těch na dně oceánů. Nepostavili jsme je, nedokázali bychom to ani dnes, nepostavili jsme ani ty na Marsu nebo na Měsíci. Velmi mnoho z oficiálně prezentované historie, co nás učí je lež a je to přímo směšné.

Zbývají poslední tahy k osvobození lidstva

23.02.2024

Rychlá navigace: