Souvislosti, které všude nenajdete

Dalším nejvíce střeženým tajemstvím je to, že mnoho dětí se dnes už rodí s třetím vláknem DNA

Mnoho lidí, kteří prožili zážitek blízké smrti, se vrací zpět se třemi, čtyřmi nebo dokonce i s pěti vlákny DNA. V Austrálii je muž, který byl mrtvý hodinu a 45 minut, probudil se v márnici, a když ho vyšetřili, měl šest vláken DNA. Nic z toho, co nás učili, není pravda, neřekli nám vůbec nic o tom, kdo skutečně jsme. Tělo je fyzická forma, která je holografickým otiskem duše. Když se při početí duše připojí k tělu, vytvoří hologram, a ten je tím, kým jsme. Jsme pozoruhodné duchovní bytosti, které uvízly v opravdu zlém systému a všichni si to začínají uvědomovat. Vidíme teď spoustu protikladů, vidíme, co nechceme, to je jedna věc, ale musíme pracovat na tom, co chceme, to je teď naše skutečná práce. Pokud nechcete nový světový řád, pokud nechcete lékařskou mafii, globální vládu, pokud nechcete nic z toho, tak se musíte rozhodnout, co chcete, a na to se musíte začít soustřeďovat, protože vy jste mocní tvůrci. Skutečně jimi jste. Nedokážeme sice vytvářet dimenze, ale dokážeme vytvářet reality. Měli byste vědět, že můžete vytvořit cokoli, co se vám zachce. Byli jsme zneužíváni prostřednictvím naší nevědomosti a zotročováni pomocí systému přesvědčení, které omezovaly naše myšlení. Pokud odstraníte všechny technologie, které dnes na planetě používáme, a zaměříte se pouze na psychologii civilizace, pak jsme ve většině případů uvízli na úrovni středověku, což je způsob našeho myšlení, způsob, jakým se k sobě chováme, jak na sebe navzájem pohlížíme. Vládnou nám vládní struktury, a také další druhy struktur, které lidstvo ovládají a manipulují s ním. To vše se děje cíleně a záměrně, aby nás udrželi na dně, aby nás mohli utlačovat a rozdělili nás.

Ti z vás, kteří sledují Schumannovu rezonanci, tak víte, že 10 tisíc let byla 7,85 Hz a že nyní je nová norma 23 až 28 Hz a není neobvyklé, že dosahuje vrcholy přes 200 Hz. A kdykoli dojde k tomuto vrcholu, naše DNA, která slouží jako anténa, se začne rozšiřovat, pak se zase smršťovat, ale kdykoli dosáhne tohoto vrcholu, naučíme se v sobě udržet více světla. A čím více světla a frekvence dokážeme v sobě udržet, tím větší tlak je vyvíjen na naši DNA a ta se pak také rozšiřuje. Takže všichni a to bez ohledu na to, jestli si to uvědomujete nebo ne, vzestupujete, dokonce i když tomu nevěříte, tak vaše tělo vzestupuje, protože vzestupuje i Země. Země se rozpíná, zvětšuje se, nehroutí se, ale roste, aby udržela víc obyvatel. Země s námi neskončila, nejsme její nepřátelé, nejsme virus, virem jsou pro Zemi parazitické mimozemské bytosti.

Dalším nejvíce střeženým tajemstvím je to, že mnoho dětí se dnes už rodí s třetím vláknem DNA

21.02.2024

Rychlá navigace: