Souvislosti, které všude nenajdete

Lidé za ta dlouhá staletí manipulací a zastrašování si zvykli bohužel klečet a plazit se

"Nikdy si nemyslete, že jste 'ubozí červíčkové', jak radí církev. Ne! Nikdy nesmí mít člověk strach před Bohem. Jak stojí v jedné upanišádě: 'Nebojte se mne, neboť vy jste já.' (Átman). Když upadlo pravé poznání, začal člověk klekat, spínat ruce a plazit se před tváří Hospodinovou. Dokud byl v poznání, tak stál člověk zpříma a rozpínal ruce." (František Drtikol)

Lidé si bohužel za ta dlouhá staletí manipulací a zastrašování zvykli klečet a plazit se a poslouchat se skloněnou hlavou. V dnešní době jsou ochotni toto dělat, a co je ještě horší, je jim to jedno, KOMU se budou klanět a před KÝM se budou plazit. Dokonce si sami hledají své zvrácené modly a připadá jim to normální.

"Pokud má někdo strach, tak zaručeně nechápe situaci, ve které se nachází. Na Zemi je nás 7,8 miliardy a jich je tu jen 2,5 milionu, tak proč a koho se bojíme? Už nezáleží na tom, kdo co udělal, musíme odpustit a zapomenout. Záleží jen na tom, čím se jako celek staneme, protože toto nyní vytváříme, a pokud uvízneme v minulosti, budeme to vytvářet i v budoucnosti. Proto se musíme zbavit všeho odpadu a z pozice lásky se soustředit jen na to, co chceme..."

"Láskyplní mimozemšťané jsou tu proto, aby nám pomáhali, nejsou tu proto, aby nám vládli, a aby byli našimi bohy nebo abychom je uctívali. Je to o nás a lidstvo musí převzít svou odpovědnost za svůj vývoj. Každý si musí vzít zpět svou moc nad sebou. Musíme se v tom navzájem povzbuzovat, ale ty kroky ke svobodě musí udělat každý sám..."

Pro svět přichází obrovský příslib a naděje, dokonce i pro ty, kteří se o mimozemšťanech teprve dozvídají a teprve poprvé připouštějí, že tu pravděpodobně nejsme sami. Nevědí, že už byly odhaleny neuvěřitelné technologie, které vznikly na základě reverzního inženýrství nebo byly nalezeny z doby staré i statisíce let. Popravdě řečeno, nic z toho nesouvisí s mimozemšťany, to všechno souvisí s námi, s lidstvem. Byli jsme a jsme ve válce a většina lidí o tom nic neví, ví jen o vládních strukturách, náboženstvích a dalších temných strukturách, které tu byly vytvořené prostřednictvím šlechty, vlád, královských rodin, představitelů Vatikánu atd. Lidé nevědí, že jsme byli ve válce, která probíhala i v podzemí a na nebi. Ale dozví se to, protože je to velmi významné a informace o tom už vyplouvají nezadržitelně na povrch.

A co je pozoruhodné, že je tu celá galaxie, která nás podporuje v osvobozování. Ale nejpřísněji střežené tajemství na této planetě se netýká jich, ale toho, kdo jsme my. Celkem se skládáme z 22 mimozemských druhů, z druhů, které tu byli stovky tisíc let, a které se křížily s lidstvem a zanechaly tu své potomky. To je ta fyzická stránka věci. Duchovní aspekt toho, kým jsme, je ještě poučnější a ještě úžasnější. Někteří z nás už mají v mozku struktury ze čtvrté, páté a šesté dimenze. Přemýšlejte o tom. Existují lidé, kteří mají v mozku struktury ze sedmé, osmé, deváté dimenze, někteří z desáté a jedenácté. Jedná se o dimenzionální struktury. Jste fyzicky ze třetí hustoty, a přesto máte v mozku multidimenzionální struktury.

Lidé za ta dlouhá staletí manipulací a zastrašování si zvykli bohužel klečet a plazit se

19.02.2024

Rychlá navigace: