Souvislosti, které všude nenajdete

Svadcha

(16. díl)

Klasický křížový (čtyř-kvadrantový) sluneční symbol. Praslované tento symbol vnímali a používali jako nebeský symbol, který propojuje Nebeské síly s lidskými bytostmi na Zemi. Často jej umísťovali do blízkosti věčného oltářního ohně, aby pomáhal zprostředkovávat lidské dary nebeským bohům a nebeským silám.
Použité barvy jsou kosmicky nebeské. Zlatá symbolizuje božské roviny a nebesky modrá náleží nebeským rovinám. Symbol je opět fraktálního typu a má schopnost vytvářet nekonečné vzory.

Na neolitickém nalezišti v Bulharsku byla nalezena nefritová žabí SVASTIKA, která je stará minimálně 8.000 let. Přidání "žabí" symboliky do slunečního symbolu je opět velmi symbolické, protože žába v symbolické rovině tzv. "sedí na prameni", tedy na Zdroji. A to je trefná symbolika slunečního záření, slunečního vlivu a nebeských sil. Toto vše je skutečně pramenem a "Zdrojem" pro vše živé na Zemi. Zelená barva nefritu je také výstižně symbolická, protože zelená barva vznikne smícháním modré a žluté. Artefakt obsahuje také uprostřed otvor a tento centrální otvor obsahuje mnoho praslovanských slunečních symbolů. Odkazuje přímo na centrální Zdroj všeho – na Slunce.

Svadcha

06.05.2021

Rychlá navigace: