Souvislosti, které všude nenajdete

Oltářník

(17. díl)

Klasický čtyř-kvadrantový sluneční symbol. OLTÁŘNÍK je symbol s obrovskou silou. Uvádí se, že symbol OLTÁŘNÍK vytvořil samotný bůh Jarila, aby ochraňoval celou slovanskou rodinu. Tento symbol kombinuje vliv a sílu bohů a prapředků všech čtyř praslovanských rodů. OLTÁŘNÍK je bratrem symbolu RASIČ. OLTÁŘNÍK symbolizuje VELKOU JEDNOTU všech čtyř světlých (světelných) rodů, které tvořily první praslovanské národy zde na Zemi. Čtyři barvy symbolu OLTÁŘNÍK (a i RASIČE) symbolizují jednotlivé rody/národy.

  • Zelená – Ch Árijci (zelenoocí)
  • Stříbrná – D Árijci (šedoocí)
  • Modrá – Svatorusi (modroocí)
  • Ohnivá – Rasséni (hnědoocí)

Symbol OLTÁŘNÍK se používal v blízkosti oltáře, při rituálech pro silnější spojení s vyššími světy. Symbolizuje projevy ŽIVATMY (nesmrtelné podstaty života) ve čtyřech královstvích (minerálním, rostlinném, zvířecím a lidském). Sděluje, že velká jednota všech slovanských rodů má schopnost odhalení a má dar obývat "paláce světů a získávat slávu a vládu". OLÁŘNÍK je vnímán jako průvodce mezi jednotlivými světy. Takto ho používali praslovanští mudrci a duchovní vůdci. Z uvedeného vyplývá o jak významný a silný symbol se jedná.

Oltářník

07.05.2021

Rychlá navigace: