Souvislosti, které všude nenajdete

Svati

(18. díl)

SVATI je úžasný a mocný symbol. Naši prapředkové nazývali naši Galaxii jménem SVATI (SVA = NEBE, KOSMOS) a naše Slunce, které si razí cestu galaxií, nazývali JARILO.

  • SVATI Je slunečním symbolem a současně i kosmickým symbolem a to ve smyslu pohybu a cest kosmického vývoje.
  • SVATI symbolizuje naši galaxii, Mléčnou dráhu. Malá červená tečka v jednom rameni symbolu, je naše Země ve Sluneční soustavě v rámci jednoho ramene Mléčné dráhy.
  • SVATI je současně také symbolem čtyř řek, které utvářely prvotní domovinu Praslovanů a dělily ji geograficky na čtyři části, území pro prvotní čtyři praslovanské národy.
  • SVATI symbolizuje současně také vývoj a pohyb života na Zemi.

Slované vnímali tento kosmický symbol velmi mocně. Věděli, že pokud člověk nejde proti záměrům Univerza, tak je tento symbol schopen přimět pragmatika zvednout hlavu k nebi a otevřít mu celý svět Galaxie a hvězd. Osoba pohlcená každodenními záležitostmi si najednou uvědomí, že kolem něj je obrovský prostor s vlastními zákony, řády a svět obývaný velmi rozmanitými tvory.
SVATI pomáhá člověku objevovat nové cíle a vede ho novou cestou, od hmotného až po duchovní chápání Vesmíru.

Vesmír je fraktálního typu. A SVATI je křivkovitým symbolem (božské a duchovní roviny) a proto je dobré prostudovat, jaká nová sdělení a jaké nové vzory umí dále vytvářet. Vesmír je souhrou protikladů vytvářející jednotu. Duchovní podstata Vesmíru není duální, neboť tvoří jednotu. Když vezmeme jeden symbol SVATI a překryjeme ho obráceným symbolem SVATI, tak dosáhneme "souhru protikladů" neboli kosmické neduality. Tak získáme fascinující vzor. Tento vzor odkazuje na ZDROJ, který vyzařuje TVOŘENÍ. Podobně také působí ŠRI JANTRA, což je hinduistické a buddhistické symbolické vyjádření neduálního Vesmíru jakožto celku, jehož podstatou je také TVOŘENÍ.

Svati

08.05.2021

Rychlá navigace: