Souvislosti, které všude nenajdete

Znič

(19. díl)

Čtyřkvadrantový sluneční symbol ZNIČ je další z řady chytrých křivkovitých slunečních symbolů (křivka svojí symbolikou odkazuje na duchovní principy a hodnoty). Praslované byli kosmicky vědomí a moudří. Touto moudrostí žili. Sluneční symboly pro ně nebyly jen nějaké hezké obrázky. Pracovali s nimi zcela reálně, jako s funkčními kosmickými kódy a klíči, které otevíraly proudy kosmických působení. Každý symbol sloužil k nějakému konkrétnímu zaměření. Symbol ZNIČ Praslované často kombinovali s jinými symboly. Důvodem bylo posílení jejich záměru. Symbol ZNIČ totiž symbolizuje svatý neuhasitelný kosmický Oheň a nevyčerpatelný Zdroj života.

Symbol ZNIČ se často používal k ochraně před nemocemi nebo k uzdravení člověka. Vnímali jej tak, že je v lidech schopný probudit energii a sílu, aby dosáhli něčeho nového. Vnímali tento symbol tak, že nejenže dává sílu, ale také tlačí člověka ke správnému rozhodnutí, které může radikálně změnit jeho osud. Symbol ZNIČ je opět fraktálního typu a vytváří úžasné druhy nekonečných vzorů. Dokonale znázorňuje podstatu kosmického záření – ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ (jeho charakteristikou je, že elektrická složka je kolmá na složku magnetickou, přičemž tato energie vytváří víry a nekonečný vzor nám přesně toto sděluje.

Znič

09.05.2021

Rychlá navigace: