Souvislosti, které všude nenajdete

Dchata

(15. díl)

Dchata je 4 kvadrantový sluneční symbol. Je barvy červené (ta symbolizuje oheň, přeměnu, proměnu, akci, tvoření, Jang) a zlaté (Slunce a božské úrovně). Zlatý svastický kříž obsahuje ohňový vnitřní kříž. Čtyři specifická zalomení zlatých ramen velkého kříže vytváří dojem čtyř šipek směřujících do levé rotace, zatímco ramena velkého i malého kříže poukazují na opačnou rotaci. V symbolické rovině tedy symbol obsahuje vnější i vnitřní vlivy, božskou podstatu, sluneční působení, proměnu a souběžné vlivy protisměrných (protichůdných) sil...
Ve své podstatě vyjadřuje opět nekonečné principy a nekonečnou "Zlatou pouť" každé rozvíjející se bytosti. Tomu pak plně v symbolické rovině odpovídá schopnost symbolu vytvářet nekonečný vzor (druhý obrázek).

U našich předků Praslovanů je DCHATA ohnivým božím znakem, který charakterizuje kosmickou provázanost s vnitřní strukturou člověka. Symbol popisuje čtyři základní elementy, které nám tvořivé božské síly darovaly a ze kterých je utvářený každý člověk Velké bílé Rasy, tedy naši předkové – Praslované. Těmito čtyřmi elementy jsou: TĚLO, DUŠE, DUCH, SVĚDOMÍ.
Symbol poodkrývá, jak naši velemoudří prapředkové Praslované pracovali s chápáním duchovních rovin. Velmi výrazně kladli důraz na Svědomí, jakožto samostatnou rovinu duchovního rozvoje, která je veledůležitou lidskou kvalitou: NEZPRONEVĚŘIT SE SÁM SOBĚ A SVÉ DUŠI.

Dchata

05.05.2021

Rychlá navigace: