Souvislosti, které všude nenajdete

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 5. část

(5. část)

POD JMÉNEM LOMONOSOVA TEDY BYLO VYTIŠTĚNO NĚCO, CO ON NIKDY NENAPSAL. Umíme si představit, s jak velkým potěšením Miller PŘEPSAL po autorově smrti první část jeho díla. Nebo to řekněme jinak - "pečlivě ji připravil k tisku". Zbytek byl pak zničen. Téměř jistě tam bylo obrovské množství zajímavých a zásadních informací o dávné minulosti Ruska a slovanských národů.

Západní vědci se nyní stále drží uměle vytvořené normanské teorie. A pokud si uvědomíme, že za kritiku Millera byl Lomonosov odsouzen k smrti oběšením a dlouhý čas strávil ve vězení čekáním na vykonání rozsudku, je jasné, že o falšování ruských dějin se zajímali všichni ti chazarští, církevní a normanští nepřátelé Ruska dosazení do nejvyšších míst ruského státu. Ruské dějiny napsali cizinci, o které si pro tento účel speciálně napsal car Peter I. do Evropy. A už v době Kateřiny se nejdůležitějším "kronikářem" stal Miller, který se nechvalně proslavil tím, že pod rouškou carského diplomu cestoval po ruských klášterech a ničil všechny dochované starověké historické dokumenty.

A tento německý "historik" Miller - autor "mistrovského díla" ruských dějin - nám říká, že Ivan IV. pocházel z rodu Rurikovců. Po této důmyslné operaci už pro Millera nebylo nic složitého, aby přerušený rod Rurikovců s jejich neexistující historií začlenil do dějin Ruska. Přesněji, škrtl historii ruského carství a nahradil ji historií chazarského Kyjevského knížectví a pak učinil prohlášení, že Kyjev je matkou ruských měst. Rurikovci nikdy nebyli ruskými cary, protože takový carský rod nikdy neexistoval. Byl tam jen jakýsi neurozený dobyvatel Rurik, který se snažil posadit na ruský trůn, ale byl zabit Svjatopolkem Jaropolkovičem. Falšování ruské historie okamžitě udeří do očí při čtení "ruských kronik". Udivuje množství jmen knížat, kteří vládli na různých místech Ruska, která jsou lidem předkládána jako údajná centra Ruska. Pokud se například nějaký kníže Černigova nebo Novgorodu ocitl na ruském trůně, měla by tu být v dynastii nějaká kontinuita. A to není. To znamená, že se jedná o mystifikaci, nebo o zločinného dobyvatele, který ovládl ruský trůn.

Překroucená a zmrzačená historie Ruska, dokonce i přes vrstvy vícenásobných millerovských podvodů, křičí o dominantním zásahu cizinců. Dějiny Ruska, stejně jako dějiny veškerého lidstva byly vymyšleny výše uvedenými "historickými zločinci". Byli to nejen odborníci na falšování příběhů, ale i specialisté na výrobu a padělání letopisů. Objevuje se stále více faktů, že historie Ruska, a nejen jeho, byla úmyslně přepsána. Nachází se mnoho důkazů o vysoké kultuře a gramotnosti našich předků ve starověku. Byly nalezeny dopisy napsané na březové kůře hlaholicí (ruskou rodnou abecedou a ne násilně vnucenou azbukou), dopisy napsané obyčejnými rolníky. Velmi bohatá a nesmírně kulturní historie Ruska byla s velkou urputností skryta. Známe podrobnou historii až od vlády Rurikovců, ale co bylo předtím, je téměř vymazáno. Proč se to stalo a pro koho je to výhodné - to je to, nač se musíme ptát! I nyní se na školách a institucích vysokoškolského vzdělávání učí žáci a studenti dějiny Ruska z učebnic, většinou napsaných za peníze transatlantického patrona George Sorose. A jak známo, "kdo platí, ten poroučí a dělá si nárok na pravdu!".

autor: V. I. Žiglov

Víte za co byl Lomonosov odsouzen k smrti? – 5. část

22.04.2024

Rychlá navigace: