Souvislosti, které všude nenajdete

Satanský převrat na Rusi – 1. část

(Petr, Lžipetr, Petr-Samozvanec); Autor: Vladimir Šemšuk

Nejúčinnějším a nejjednodušším způsobem, jak lidem vládnout, je nahradit jejich vládce. Nikdy jsem si nemyslel, že budu někdy psát na toto téma, a tak jsem se ani nesnažil zvlášť si pamatovat všechny zdroje informací, na které jsem jako sběratel vzácných knih narazil. Jak ukazují mé zkušenosti, záliba ve vzácných knihách není zdaleka bezpečná, moje knihovna byla totiž už čtyřikrát vykradena. Po čtvrté krádeži jsem se snažil lépe si zapamatovat, co jsem kdy četl. Při setkáních s lidmi starého pravoslaví, od nichž bylo možné se dozvědět mnoho zajímavého a při pronikání do zvláštních skladišť pod různými záminkami jsem získával stále nové a nové důkazy o satanské revoluci páchané v Rusku. Dovolím si zde vyložit podstatu všeho bez většího odkazu na prameny, protože jmenovat zdrojové knihy by znamenalo podepsat rozsudek o jejich zmizení.

Zmíním se pouze o jednom autorovi - D. S. Merežkovském. Ve svém díle Antikrist si všiml naprosté změny vzhledu, charakteru a psychiky cara Petra I. po jeho návratu z "německých zemí", kam odjel na čtrnáct dní a vrátil se až po dvou letech. Ruské poselstvo, které cara tehdy doprovázelo, mělo 20 členů a vedl ho A. D. Menšikov. Po jeho návratu do Ruska tvořili toto poselstvo pouze Holanďané (včetně nechvalně proslulého Leforta), a ze starého personálu zůstal pouze Menšikov. Toto "poselstvo" přivezlo tehdy ale zcela jiného cara, který mluvil málo rusky a nepoznával své známé ani příbuzné, což okamžitě prozradilo záměnu. To přimělo carevnu Sofii, sestru skutečného cara Petra I., aby proti podvodníkovi postavila jednotky střelců. Jak známo toto tzv. povstání střelců bylo krutě potlačeno, Sofie byla oběšena u Spasské brány v Kremlu, manželka Petra Velikého byla vypovězena do kláštera, kam se nikdy nedostala, a falešný car povolal své vlastní lidi z Holandska. Bratr původního cara Ivan V. a jeho malé děti Alexandr, Natálie a Laurentius byli ihned usmrceni Lžipetrem, ačkoli oficiální verze popisuje vše jinak. Svého údajně nejmladšího syna Alexeje nechal popravit, jakmile se pokusil osvobodit svého skutečného otce z Bastily. Podvodník Petr pak provedl takovou proměnu Ruska, že se to negativně projevuje až dodnes. Začal se chovat jako obyčejný bezcitný dobyvatel:
- rozbil ruskou samosprávu - "zemstvo" - a nahradil ji byrokratickým aparátem cizinců, kteří do Ruska přivezli krádeže, zhýralost a opilství a intenzivně je zde pěstovali;
- odevzdal rolníky šlechtě a udělal z nich otroky (a aby se vybělil jeho obraz podvodníka, byla tato "událost" záměrně přičtena Ivanu IV.);
- rozdrtil kupeckou třídu a začal do ní implementovat průmyslníky, což vedlo ke zničení dřívější univerzality lidu;
- rozdrtil duchovenstvo, nositele ruské kultury, zničil pravoslaví a přiblížil ho ke katolicismu, což nevyhnutelně vedlo ke vzniku ateismu;
- zavedl kouření, alkohol a kávu;
- zničil staroruský kalendář a sebral ruské civilizaci 5503 let;
- nařídil odvézt všechny ruské kroniky do Petrohradu a poté je stejně jako Filaret nechal spálit. Pak pozval německé "profesory"; aby napsali úplně jiné ruské dějiny;
- pod záminkou boje proti staré víře zničil všechny starší lidi, kteří žili více než tři sta let;
- zakázal pěstovat amarant a jíst amarantový chléb, který byl hlavní potravinou ruského lidu, čímž zničil dlouhověkost na Zemi, která v té době v Rusku ještě byla;
- zrušil přirozené míry: sažen, prst, loket, verst, které se vyskytovaly v oděvu, nádobí a architektuře, a ustálil je podle západního vzoru. To vedlo ke zničení staroruské architektury a umění a k zániku proporcionality a krásy každodenního života. V důsledku toho lidé upadali, protože z jejich staveb zmizely božské a vitální proporce;
- nahradil ruský titulární systém evropským, čímž z rolníků udělal třídu. Třebaže "rolník" (krestjanin) je titul, vyšší než titul král, o čemž existuje více než jedno svědectví;
- zničil ruské písmo, které se skládalo ze 151 znaků, a zavedl 43 znaků Cyrila a Metoděje;
- odzbrojil ruskou armádu, vymýtil střelce jako kastu s jejich magickými schopnostmi a kouzelnými zbraněmi a zavedl primitivní střelné a bodné zbraně po evropském způsobu, když převlékl armádu nejprve do francouzské a pak do německé uniformy, ačkoli ruská vojenská uniforma byla sama o sobě zbraní. Novým plukům se pak lidově říkalo "potěšné" (pro potěšení, pro zábavu).
Jeho hlavním zločinem bylo zničení ruského vzdělání.

Satanský převrat na Rusi – 1. část

05.04.2024

Rychlá navigace: