Souvislosti, které všude nenajdete

Nebojte se a vykročte

Jakékoliv potíže a náročné situace, které kolem nás vznikají, jsou příležitostmi pro naše hlubší probuzení a nejčastěji vedou k "šokům", které jsou nezbytné k tomu, aby námi zatřásly a odtrhly nás od iluze, kterou nyní žijeme. Navzdory okamžikům této "divoké milosti" prožíváme ale stále více vnitřní rovnováhy a krásné okamžiky blaženosti, štěstí a radosti, které už nezávisí na vnějších faktorech. Stále méně se bojíme nepohodlí a neznáma. Na hlubší úrovni si uvědomujeme, že život není o "vítězství" nebo "ztrátě", ale že vše, co se děje kolem nás, jsou lekce a my jsme každou chvíli jimi vedeni. Zároveň je nám pomáháno, pokud se dokážeme naladit na naši jedinečnost a velkolepost. Jsme stále více v kontaktu s naší intuicí, se svým vnitřním vedením, spojeným s duchem uvnitř nás a tím pádem i s božskou vůlí. Život prožíváme už bez urputného úsilí, protože se nesnažíme bojovat s přirozeným proudem života, ale věříme, že řeka života nás přivede tam, kde máme být a přináší nám to, co musíme zažít, na základě našich unikátních duševních lekcí a talentů.
Zatímco měříme často svůj vlastní úspěch z hlediska našeho osobního pohodlí, bezpečnosti a "bohatství", "Vesmír" naopak měří náš úspěch tím, co jsme se naučili. Dokud budeme využívat pohodlí a jistotu jako kritéria úspěchu, tak se budeme bát přijmout naše intuitivní vedení a budeme stále častěji směrováni do nových cyklů učení, které jsou mnohdy "velmi nepohodlné". Při rozvíjení dovedností a intuice ve svém životě je třeba také věřit svým intuitivním odpovědím.
Nejde o to stát se za každou cenu něčím. Jde o to přestat být tím, kým nejsme a také přestat se klamat. Jedním z nejdůležitějších kroků jak dosáhnout shody s naším životem je, abychom se v žádném případě od "Sebe" neodvraceli. A pokud se propojíme se svým "vyšším Já", získáme spousty energie, velkou schopnost jasnozřivosti, moudrosti a začneme vidět všechno, co vidět máme a potřebujeme.
Z pohledu jiné perspektivy budeme svým probuzeným postojem transformovat také Matrix a i když budeme stále ještě žít v tomto světě, začneme prožívat "současnou realitu" a svůj život na zcela jiné úrovni. Uvědomíme si, že "nebe" je nyní právě tady, právě teď a vždy bylo uvnitř nás, jakkoliv to může znít hloupě a směšně. Temnou stranu a zlo již nebudeme odmítat, ale budeme je vnímat mnohem do větší hloubky a chápat jejich roli uvnitř duality v 3D realitě. Uvidíme je již ve světle probuzeného evolučního vědomí se všemi "různými tvářemi božského principu".
Neexistují ale žádná slova ani "argumenty", které by lidi o tomto přesvědčily, neboť každý jedinec musí tyto okolnosti objevit sám a prožít svým vnitřním uvědoměním. Tato skutečnost se totiž odehrává mimo jazyk i slova.

Nebojte se a vykročte

24.03.2023

Rychlá navigace: