Souvislosti, které všude nenajdete

Cesta ven z Matrixu vede přes světelný tunel, na jehož konci na vás čeká "Světlo poznání"

Nikdo nám nemůže ukázat uvědomění, a ani nás nebude "zachraňovat". Nepovede nás žádný vůdce, ani žádný spasitel, dokud sami neodpovíme na volání božského hlasu uvnitř nás, který leží skrytý za iluzorními konstrukcemi naší identifikace s fiktivní osobností. Musíme prožít nějakou událost, která je stavem vyššího bytí. Je to ztělesněná zkušenost, ke které se naše mysl ani náš intelekt nemohou svým chápáním přiblížit.
Nyní zažíváme rozdílné stavy zkušeností s realitou, které se projevují mezi lidmi během této doby přechodu. Stávají se stále více zřejmými a souvisí s rozštěpením reality a času. Pro některé lidi bude dnešní doba znamenat ještě hlubší pád a posílení jejich stavu "nevědomého snění" (sní o tom, že jsou probuzení a zároveň zaměňují iluzi za skutečnost). Jsou a nadále zůstanou chyceni v Matrixu se všemi jeho "pastmi" vytvořenými okultními silami. Naopak mnozí se zase budou stále více probouzet a rozvíjet pravou přirozenost, čímž se stanou vědomými vodiči Světla poznání a božské vůle. Budou fungovat jako důležité frekvenční kotvy v rámci rozvíjení nově nastolovaného "kosmického plánu". Tyto rozdílné cesty jednotlivých lidí odráží z vyšší perspektivy již zmíněné "rozštěpení" naší reality i to, ve které realitě se každý z nás nakonec ocitne... Také princip kosmické rovnováhy je další příčinou obrovského rozdílu v lekcích, kterými jednotlivé lidské duše v dnešní době prochází.
Každá lidská bytost dle své svobodné vůle může směřovat svou vlastní cestou k plnému probuzení. Rychlost a intenzita tohoto procesu ale závisí na stupni vývoje duše a na našem osobním přístupu. Může se probudit, ale jen ve "vlastním čase", protože zatím nejsou patrny známky masivního kolektivního probouzení. Proto je třeba probouzet se individuálně, aby se pak mohly vzniklé ostrůvky pozitivity postupně slévat v moře Světla a Poznání. Je to plně na vás, zda se vydáte na tuto cestu či nikoliv.
Nebojte se "Temnoty" a vykročte, ale dejte si pozor na její nastražené pasti. Bude to "fofr". A pokud můžete, tak si tu jízdu kosmickým tobogánem užívejte. Je to jediná cesta ven z Matrixu a vede přes světelný tunel, na jehož konci na vás čeká "Světlo poznání".

Cesta ven z Matrixu vede přes světelný tunel, na jehož konci na vás čeká 'Světlo poznání'

27.03.2023

Rychlá navigace: