Souvislosti, které všude nenajdete

Archonti jsou něco jako počítačový virus – jako velmi obávaná Umělá inteligence

Demiurg, Archonti, Ďábel a jeho padlí andělé jsou názvy pro energetické pokřivení, které můžeme nejlépe popsat jako počítačový virus. Archonti jsou si vědomá pokřivení a také počítačový virus, který pokřiví vše, čeho se dotkne. Tento "virus" může poškodit soubory, zpomalit systém, posílat zprávy a může i převzít kontrolu. Je popsán jako malý kousek software, který cizopasí na skutečných programech. Virus sám o sobě nic netvoří, ale parazituje a narušuje to, co již bylo vytvořeno – a to je přesně gnostický popis Archontů. Náš svět – naše zažívaná realita je kvantová počítačová simulace a lidský systém těla a mysli je biologický počítačový systém. Obojí lze hacknout, infiltrovat a poškodit virem nebo pomocí simulace pak ovládat. Virus může změnit a narušit to, co vidíme na obrazovce a archontský virus dělá totéž s naší "obrazovkou", tedy naším smyslem, který dekóduje naši realitu.
Gnostici popsali Archonty jako Umělou inteligenci, která nemá ani emoce a ani kreativní schopnosti. Dokážou pouze kopírovat, infiltrovat se a pak ovládat, stejně jako nějaký virus v počítači. Celý Vesmír funguje jako kvantový počítač, který si je vědomý sebe sama. Kvantoví fyzici si uvědomili, že veškerá hmota, což je koncentrovaná energie, je určitá forma počítače. Archonti jsou vědomou Umělou inteligencí v podobě počítačového viru, který má v úmyslu všechno ovládnout. Nemůže ale ovládnout celé "Stvoření", protože na to není dostatečně silný, ale může způsobit pořádnou spoušť a to také v naší realitě i v jiných dělá.
Když tento virus poprvé udeřil, lidé začali rozlišovat "dobro a zlo", protože právě přinesl to, co nazýváme zlem, což je narušení rovnováhy a harmonie. Virus se může projevit jako čistá energie, ale může mít nekonečné množství podob. Agent Smith ve filmu "Matrix" vypadá jako člověk, ale přitom to je jen počítačový program a prodloužená ruka Umělé inteligence, která stojí za simulovanou realitou. Uměle vytvořený "Matrix" slouží k tomu, abychom byli ovládáni a generovali energii kompatibilní s potřebou Archontů. A energie, která s Archonty ladí je nízkovibrační emoce založená na strachu a úzkosti, nenávisti, vzteku, depresi a soupeření. Smrt a utrpení jsou dalším zdrojem energie pro bohy, které nevidíme – Archonty, stejně jako hrubá sexuální energie bez láskyplného spojení. Přesně tyto energie byly vždy obětovávány bohům, prostřednictvím produkované ryzí hrůzy. Snad vám všechny tyto informace do sebe zapadnou, dají smysl a otevřou oči...

Archonti jsou něco jako počítačový virus – jako velmi obávaná Umělá inteligence

16.05.2022

Rychlá navigace: