Souvislosti, které všude nenajdete

Je Bůh ústředních náboženství falešný a je ve skutečnosti Demiurg, bůh Temna?

Gnostické texty též popisují, že Archonti slouží Pánu Archontů, "Demiurgovi". Tvrdí ale o něm, že je to falešný "bůh", a že je to bytost, která stvořila naši iluzorní "hmotnou realitu" a stojí mezi lidstvem a vše přesahujícím (Nekonečným vědomím). Gnostici tvrdí, že tento archontí blok lze rozpustit pouze pomocí gnose, neboli pomocí poznání, duchovního přístupu a rozšířeného vědomí. Gnostici nás informují o tom, že to byl Demiurg, který stvořil Archonty. V náboženské nauce se hovoří o Ďáblovi či Satanovi a jeho padlých andělech. Gnostické texty jdou až k samé podstatě, až ke kořeni věci a tvrdí, že Bůh z bible – Jahve není ve skutečnosti žádným Bohem, ale je to jen jiné jméno pro DEMIURGA (z mimozemského hlediska je to "velící Anunnak").
Tento postoj gnostici uplatňují i pro ostatní víry a poodhalují podstatu i dalších mainstreamových náboženství. Jejich výklad velmi dobře vysvětluje, proč tato náboženství sice hovoří o lásce, soucitu, ochraně života a přírody a přitom se pod jejich vlajkou děje pravý archontský opak: zabíjí se, vraždí, pálí odpůrci, vedou se války, násilně se kolonizuje, ničí příroda, a potlačuje se poznání a vědění. To vysvětluje, proč náboženství, která tvrdí, že uctívají Boha, pak akceptují krvavé masakry, hromadí majetek, zlato, touží po moci a provozují krvavé rituály. Vše ukazuje tedy na to, že starozákonní andělé jsou manipulativní Anunnakové a jimi vytvořená náboženství jsou jejich manipulativní programy, které jsou důmyslným ovládacím nástrojem a dalším příkladem základní archontské techniky – převrácení skutečnosti a pravdy naopak.
Gnostický pohled na tuto problematiku nám vysvětluje, proč bylo nezbytně nutné trvale udržovat lidstvo v zajetí nejrůznějších náboženských dogmat a ve velké pokoře, hraničící s hlubokou nevědomostí. Gnostici nám jasně říkají, proč nám byla překroucena realita, proč nám bylo ukryto a znemožňováno poznání, proč nám bylo ukryto vědění za zdi závoje a klamu a proč byla potlačena jakákoliv touha po poznání, pravdě a transparentnosti. K našemu "uzamčení" sloužilo ruku v ruce systémové vzdělávání, mainstreamová média i církve. Na základě těchto informací by některým neprobuzeným mohlo dojít to, že jsme byli vždy masívně manipulováni a ovládáni silami, které nebyly nikdy naklonění mírovému rozvoji lidstva, jeho harmonickému vývoji a konečně si "promnuli oči" a podle toho se také zařídili.

Je Bůh ústředních náboženství falešný a je ve skutečnosti Demiurg, bůh Temna?

15.05.2022

Rychlá navigace: