Souvislosti, které všude nenajdete

Gnóze popisuje Archonty jako nenapravitelné podvodníky

Pětina gnostických textů objevených v Nag Hammadi se zabývá nelidskými entitami – Archonty (v řečtině toto slovo znamená "vládci"). Právě Archonti tvoří sílu za "Matrixovou simulací", kterou v současné sobě zažíváme jako Vesmír a systém našeho ovládání a zotročení lidstva. Gnostické texty naléhavě upozorňují na to, že Archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat lidské vnímání. Dále pečlivě vysvětlují, že Archonti zůstávají před lidmi skryti v jiném frekvenčním pásmu a jsou schopni zmanipulovat naše názory, vnímání reality a umí vštěpovat lidem nejrůznější iluze.
Gnostici popisují Archonty jako obrovské nenapravitelné "podvodníky", kteří vše zrcadlově obrací naopak. A právě dnešní zvrácená společnost je výsledkem dlouhodobě probíhajícího převracení lidských hodnot a je výslednicí vnucovaného archontího, umělého a nelidského světa. Popisují, že Archonti v naší verzi času manipulovali s lidstvem po celé aiony stejně, jak to dělají i dnes. Svou houževnatou podvratnou činností neustále postupně ničili vše pravé, originální a pozitivní. Historicky prověřené vyšší hodnoty, veškeré poznání a zkušenosti zaznamenané ve starodávných textech cíleně ničili a nahrazovali dogmatickými a temnými návody. Díky svým rozsáhlým znalostem zákonitostí ve hmotném světě postupně získávali stále větší kontrolu nad lidmi a pomocí skrytého ovládání bankovního sektoru, netransparentního vlastnictví obřích korporátních společností a zkorumpovaného politického systému v celém světě, začali stále více upevňovat svou globální moc nad celým světem. Nynější narušený, vykolejený disharmonický svět, který nyní kolem sebe vidíme, je přesně posledním stádiem jejich archontské snahy o naprostou světovládu, kterou ale již nenaplní.
Texty z Nag Hammádí nás upozorňují na to, že Archonti neumí sami něco kreativně vytvořit, jen napodobují, pokřivují či obrací naruby to, co již bylo vytvořeno. Jejich schopnosti jsou sice mnohem pokročilejší, než mají jimi zmanipulovaní lidé, protože ovládají znalosti nashromážděné z jiných pokročilejších realit, ale nic nevytvořili díky své vlastní kreativní představivosti. Gnostici označili Archonty za parazity, protože se musí živit tvořivou energií a představivostí lidí, jelikož oni sami takové činnosti nejsou schopni. Aby udrželi Archonti svou moc nad lidmi, potřebují udržet lidstvo v nevědomosti o své vlastní existenci, svých manipulacích a vytvořených iluzích. Poohlédnete-li se otevřenou myslí na dnešní svět, zjistíte, že přesně takto funguje dnešní svět. Archonti se živí lidskou energií skrze strach, útlak, vydírání, obrovské daně, odvody a úroky z úvěrů.

Gnóze popisuje Archonty jako nenapravitelné podvodníky

14.05.2022

Rychlá navigace: