Souvislosti, které všude nenajdete

Gnostické vědění je založeno zejména na hlubokém, vnitřním intuitivním poznání

Proud nejhlubšího poznání a vnímání je známý v historii jako gnosticismus. Výraz gnosticismus pochází ze slova "gnosis", které v helénské řečtině označuje "tajné vědomosti" a slovo "gnostik" je pak překládáno jako "poučený člověk". Gnostici byli od pradávna spirituálními vyvrženci mainstreamových náboženství a byli neustále a vytrvale bez milosti pronásledováni římskokatolickou církví, kterou archontský systém uměle vytvořil stejně, jako vytvořil i jiné náboženské systémy a ideologie. Římskokatolická církev vždy viděla obrovské nebezpečí ve všech vnímavých lidech toužících po poznání a pravdě a věděla, že jsou potenciální smrtelným nebezpečím pro své vytvořené iluzorní dogma, které lidem násilím vnutila, a které sloužilo k jejich ovládání, kontrole a zotročování.
Například v roce 1244 církev zorganizovala mimo jiné, strašlivý útok na gnostické Katary v Languedoc na jihu Francie, který vyvrcholil obléháním hradu v Montsegur. Tato násilná událost znamenala konec Katarů a těch, kteří se hlásili otevřeně k čisté křesťanské víře. Další útokem proti vědění a gnozi bylo vyrabování a vypálení královské knihovny v Alexandrii v Egyptě. Knihovna obsahovala přes půl milionu svazků a dokumentů popisujících skutečnou historii (ne tu, která nám je dnes systémem vnucována) a nahromaděné vědění starověkého světa, které chtěla římská církev před lidstvem utajit. Co tehdy neskončilo v plamenech je dnes uschováno ve sklepeních Vatikánu.
Gnostické vědění je založeno zejména na hlubokém, vnitřním, intuitivním poznání, které dokáže dohlédnout až za program, který nás manipuluje. Gnostické probuzené vědomí se dokáže napojit na hluboký vhled a vědění, na které fantomové zmanipulované "Já" nedosáhne, protože je Systémem zakleto do ignorantského, nevědomého a zhypnotizovaného transu.
Náboženská dogmata utrpěla velkou trhlinu, když byl uskutečněn překvapivý objev v roce 1945 v Nag Hammadi, kde bylo nalezeno 13 kodexů a přes 50 velmi starých textů pohanských gnostiků. Nález byl pro ty, kteří si dokázali uvědomit jeho skutečný význam, naprosto revolučním a zásadním důkazem římskokatolického podvodu. Mainstream se ho hned samozřejmě snažil bojkotovat a ignorovat. V těchto textech gnostici mimo jiné dokazují, že "hmotný svět", který vidíme a žijeme, je falešnou realitou a popsali zde zásadní rozdíl mezi tím, co nazývali "nous" (fantomové "já") a "pneuma" (Nekonečné "Já"). Gnostici používali termín "Oslňující temnota" (Vše co je), ze které byly projeveny veškeré formy, respektive jejich iluze a prokazovali její existenci dávno před vytvořením našeho světa...

Gnostické vědění je založeno zejména na hlubokém, vnitřním intuitivním poznání

13.05.2022

Rychlá navigace: