Souvislosti, které všude nenajdete

Prosím mlčte – pššššt

Postupné ovládání a zotročování lidí není projektem lidí. Zmanipulovaní a patřičně naprogramovaní lidé sehrávají důležitou roli v zotročování jeden druhého navzájem, ale síla, která řídí tento ovládací proces, zdaleka není lidská. Výsledkem její destrukční činnosti je, že naprogramované ego většinového lidského davu odmítá vše, co neodpovídá tomuto naprogramování. K tomu je ostatně tento ovládací program určen. Vše, co se odchyluje od zavedeného normálu, je s arogantním mávnutím ruky a výsměchem takovými lidmi zavrženo a odsouzeno naprosto přezíravým klišé prohlášením: "Ty ses zbláznil", "to je ale blbost". "No jo další konspirační teorie". "No jo pán vševěd". Naprogramovaní lidé nejsou naprosto schopni logicky zpracovávat informace, které nejsou v souladu s jejich naprogramovaným operačním systémem vloženým do jejich hlavy, ať už pomocí vzdělávacího systému nebo "všemocných médií". Dokonce nevidí, neslyší a nepřijímají ani ty největší hmatatelné důkazy. Abyste si mohli popovídat o alternativních informacích s naprogramovanými lidmi, musíte nejprve narušit a zpochybnit ten vložený program, který je už tak dlouho ovládá. Až potom se manipulace a lži stanou viditelnými a my je můžeme začít postupně odstraňovat. Do té doby naše fantomové "Já" reaguje na program v hlavě přesně podle toho, jak Systém mačká na tlačítka ovládání a ti, kteří stojí v pozadí za Systémem, se pohrdavě a s uspokojením usmívají a radují, že další vězeň popírá existenci svého vlastního vězení.
"Naše vědomí sice spolupracuje s jinými dimenzemi, ale naše fyzické senzory nám ukazují pouze trojrozměrný vesmír. Ve vyšších dimenzích existují entity, kterých se fyzickými smysly nedokážeme dotknout."
Tato skrytá síla, která s námi manipuluje má ve starověkých i moderních kulturách různá jména, ale to jak byla vždy popisována, a jaké má cíle a postupy, je překvapivě shodné. Křesťanství hovoří o démonech, islám o džinech, gnostici varují před Archonty, kmen Zulu je nazývá Chitauri, středoameričtí šamani jim říkají Supai – Predátoři. Tato negativní síla byla vnímána po celém světě. Jsou to různá jména pro jednu zlovolnou sílu. Nekonečné zástupy velebených bohů a bohyň, které byly starověkými národy nuceni uctívat, byly většinou jen různými jmény pro tutéž sílu. I satanismus uctívá tyto "temné bohy", tyto podlé, nenávistné a zákeřné entity, které mají s lidstvem ohyzdné plány. Satanistické symboly, obrácené pentagramy, kříže a další znaky znázorňují jimi převrácenou realitu, kterou vytvořili. A dejte si na ně velký pozor, symboly jsou informační pole, která komunikují s tím, kdo se na ně dívá, propaguje a nosí je nebo si je případně nechá vytetovat. Působí mnohem silněji než mluvené slovo a jsou užívány pro svůj velký účinek.

Prosím mlčte – pššššt

12.05.2022

Rychlá navigace: