Souvislosti, které všude nenajdete

Nenechte se posednout ďáblem (archontím virem)

Gnostici popisují Demiurga a Archonty jako bytosti, nemající žádný soucit, pocit viny či hanby. Jsou to patologičtí lháři a podvodníci. Parazitují na všem a udělají cokoliv, jen aby dosáhli svého. Archonti jsou popisováni jako bytosti bez emocí a stejně jako psychopati jsou emočně ploší, neschopní vyjádřit zejména pozitivní a láskyplné emoce. Lidé nakaženi archontským virem jsou označováni jako psychopati.
V gnostickém pojetí je Demiurg to původní prvotní pokřivení a Archonti jsou jeho kopie, které tomuto pokřivení slouží. Nezaměřujme se na formu a na klasickou představu Ďábla, ale na to, jakým způsobem se projevuje a co se děje. Zlomyslnost není žádná "bytost". Je to pokřivená energie vědomí – virus a podoby, které na sebe bere, jsou velmi rozmanité a odráží určitou formu tohoto pokřivení. Může se projevovat a vypadat různě, od ohyzdných pokřivených obličejů až po úlisného či odměřeného bankovního ředitele, který ve své snaze získat co nejvíce peněz způsobuje ostatním utrpení. "Posednutí Ďáblem" je ve skutečnosti způsobeno zamořením lidského těla – biologického počítače – archontským virem. Je to prastaré téma, které nás informuje o tom, jak démonské bytosti převezmou, částečně či úplně, vládu nad myšlenkami, emocemi a chováním svých lidských obětí. Historie je plná těchto příběhů. Kdo tuto skutečnost odmítne bez zkoumání, tak se chová jako naivní hlupák nebo vystrašený zbabělec, který se bojí podívat pravdě do očí. Raději se uchýlí k posměchu a ignorantství. Popírání tohoto fenoménu ale jen ukazuje jeho neznalost skutečné reality.
Lidé jsou energetické frekvence vědomí a jiná frekvenční energie vědomí je skutečně může posednout či ovládnout pokud se jejich frekvence přiblíží, propojí nebo se tyto frekvence shodnou. K posednutí dojde, když se energetická archontí bytost přichytí k auře člověka a začne mu diktovat myšlenky, emoce a jeho vnímání světa. Lidské bytosti s vysokými frekvencemi archontí virus ovládnout nemůže, ale pokud se lidé propadnou do archontích stavů nízkých vibrací (strach, závist, bezcitnost, lež, hamižnost, žárlivost), nastane kompatibilita frekvencí a může dojít k ovládnutí. Lidské frekvence snižují drogy, alkohol, sex s posedlým člověkem, je to stejné jako když virus z jednoho počítače pronikne do druhého.

Nenechte se posednout ďáblem (archontím virem)

17.05.2022

Rychlá navigace: