Souvislosti, které všude nenajdete

Výraz pro zlo (ďábla) je "evil", což je pozpátku (po archontsku) live – život

Archonti jsou posedlí smrtí, což vychází přímo z jejich samotné podstaty, kterou je převrácení života naopak. Proto je jejich projevení v naší fyzické realitě morbidní, negativní a je spojeno se satanisty a černými mágy, kteří jsou taktéž posedlí smrtí. Trápení a mučení lidských i zvířecích obětí je "pocta" tomuto "bohu" či bohům. "Náboženské rituály" jsou prováděny často v podzemních kryptách, na hřbitovech a v kostelích obklopených hroby. Smrt je pro tyto bytosti posilující energie a má svou vlastní frekvenci. Všechny války, masové vraždy, úmrtí, hladomory, epidemie, kterým se dalo normálně zabránit, jsou záměrem a dílem globálního archontského kultu smrti. Ten tajně řídí lidskou společnost a generuje obrovské množství negativní, nízkofrekvenční energie, kterou se tyto entity živí. Uplacené, jimi infiltrované, zhypnotizované a zmanipulované lidstvo vytváří tuto energii jako "na povel". Archontský systém jim našeptává, co a jak, uplácí, korumpuje, vydírá, zastrašuje a ovlivňuje zejména vysoce postavené politiky a všechny ty, kteří mají vliv na co největší část populace. Ovládnutí a s nimi spolupracující jedinci provádí za ně "špinavou práci". Zpronevěřují se své přirozenosti, staví se proti své duši i svému živočišnému druhu – lidstvu. Svou slabostí, naivitou a zoufalstvím naplňují archontskou agendu, aniž by si uvědomili, že to oni nakonec ponesou zodpovědnost na "karmické úrovni" za své jednání, protože se tak stávají přímými vykonavateli zla, které jim vnukli a podstrčili Archonti.
Převrácení slov "evil" a "live" není náhodné. Slova představují frekvenční stavy a ty odpovídají různým stavům vědomí. V "Nekonečné realitě" je rovnováha zažívána jako láska v nejryzejším slova smyslu, evokuje radost, laskavost a soucit. Tyto lidské hodnoty nás velmi intenzivně osloví a zase se navrátí, jakmile archontský virus uvolní naše spojení s naším Nekonečným vědomím. To bude konec válek, vykořisťování, zosnovaného utrpení, nenávisti a zneužívání všeho druhu. V současnosti je morálka, etika a celý lidský život pokřiven archontským virem a mnozí lidé to bohužel přijímají jako normu. Sem patří chování mnohých lidí, které je bez intuice, jakoby bez duše, svědomí a bez napojení na Nekonečné vědomí. Nechápou, co se kolem nich odehrává, jsou zmatení a nejsou schopni vidět probíhající události v širších souvislostech.
Gnostici vždy tvrdili, že Demiurg a Archonti nemají žádnou duši ani přímé napojení na Nekonečný Zdroj a jednají z pozice skryté Umělé inteligence. Stojí za manipulací, kterou se snaží neustále ovládat a věznit lidstvo. To je prováděno pomocí fantomového "Já", v těle obdařeného "myslí", a okolního vyfabulovaného Matrixu. To, co vidíme kolem sebe, vychází z úsilí těchto parazitických bytostí, proměnit nás ve své kopie. Je nejvyšší čas, aby se všichni neprobuzení velmi pozorně podívali na cílovou metu transformace, ke které nás všemi prostředky strkají tyto odporné bytosti. Máme se postupně zbavit veškeré lidskosti, přeměnit se a nakonec se stát také Archonty. Vakcinace již tento přerod na úrovni hmoty a DNA odstartovala...
Totální ovládnutí lidstva pomocí transhumanismu, je transformace – přeměna lidí na strojové lidi či počítačové terminály. Transhumanismus plánuje velmi úzké propojení lidských bytostí s Umělou inteligencí – s archontským virem a jejich totální duchovní smrt. Nedovolme to! Vzepřete se tomu, máte svobodnou vůli – základní právo Vesmíru!

Výraz pro zlo (ďábla) je 'evil', což je pozpátku (po archontsku) live – život

18.05.2022

Rychlá navigace: