Souvislosti, které všude nenajdete

Anunnaki nás uzavřeli do krabice nevědomí

Kvantová fyzika a studium neviditelných energetických úrovní, ze kterých se manifestuje náš iluzorní – hmotný svět, již dávno zničila základy, na kterých byla založena mainstreamová věda. Ta však nadále dělá "mrtvého brouka", aby to nemusela přiznat. "Fyzikální zákony" jsou jen zakódovaná pravidla a vytvořená omezení, v rámci naší simulace, které říkáme život. Tato uměle vytvořená "hra" funguje pouze uvnitř této simulace. Pokud bychom rozšířili své vědomí za hranice této hry a překročili stanovené mantinely, pravidla a zakódovaná omezení hry, tak se najednou začne dít to, čemu říkáme zázraky. Zázraky to ale nejsou, je to pouze rozšířenější chápání toho, jak svět funguje.
Náš komplex těla a mysli byl vytvořen tak, aby těsně spolupracoval se simulací. To je nástroj, prostřednictvím kterého naše duše – Nekonečné vědomí v nás, může prožívat tuto realitu. Duše ale rezonuje na mnohem vyšší úrovni frekvence než simulace, kterou jsme schopni "spatřit". Duše sama o sobě nedokáže zvednout vidličku, stejně jako frekvence nějaké rádiové stanice. Duše překonává tuto nekompatibilitu frekvencí tím, že se zaměří na biologický počítač mysli a těla, skrze který zažívá simulaci a komunikuje s ní. Anunnaki ale v minulosti vsunuli lidem mezi vědomí ve fyzickém těle (ego) a Nekonečné Vědomí určité body pozornosti vytvářející vložené simulace. Tím došlo k přerušení přímého spojení mezi naším fantomovým "Já" a naším "Nekonečným Vědomím". Naše fantomové "Já" je touto operací tak zmatené, že už nerozlišuje mezi sebou a svou rolí, kterou v simulaci hraje. Obě složky od té doby spolu nespolupracují a ani spolu nesdílí žádné informace.
Naše realita byla Anunnaki záměrně uspořádána tak, aby oddělovala mysl v těle od vlivu a poznání Duše, aby bylo izolováno "Já", jeho vnímání, pozornost a vědomí do myslící schránky a nebylo si vůbec vědomo svého nesmrtelného "Nekonečného Já". Tak byli lidé uzamčeni do vězení své mysli a stali se lehce manipulovatelnými. Našich pět smyslů nyní dekóduje informace v podobě vlnění do elektrických dat a ta jsou pak dekódována digitálním "hmotným světem", o kterém se domníváme, že ho vidíme. Náš vnější svět ale vzniká ve skutečnosti uvnitř nás a je vytvořen jen v našem mozku. To co zažíváme jako pevné a hmotné, je ve skutečnosti holografické a digitální. Tyto hologramy se tváří jako pevné a trojrozměrné, ale ve skutečnosti takové nejsou.
Dekódovací proces myslí vytváří různé verze téhož světa tak, že dekóduje stejné informace – různě. Mysl v těle funguje na úrovni elektrické, elektromagnetické, holografické i digitální. Aura je frekvenční, elektrická a elektromagnetická úroveň mysli v těle, zatímco mozek a genetická platforma mají na starosti digitální a holografické děje. Jednotlivé částice mohou být zároveň vlnovými délkami. Toto jsou projevy stejné informace na různých stupních dekódovacího procesu. Náš pevný svět je tvořen atomy, které ale nejsou vůbec pevné. Jsou to balíčky energetických informací. Dá se to vysvětlit tak, že žádný fyzický svět neexistuje. Všechno v naší realitě jsou data a informace, které jsou zakódovány a rozkódovány. Dokonce i celý vesmír je dekódovanou informací...

Anunnaki nás uzavřeli do krabice nevědomí

19.05.2022

Rychlá navigace: