Souvislosti, které všude nenajdete

Když člověka posedne nízkofrekvenční bytost, lidské vlastnosti se z něj vytratí

Hmotnému světu vládnou bezcitní vládci, kteří mění vzhled a dokážou přecházet z lidské podoby v jinou a nazpátek. Posedlí lidé takovou entitou se mohou projevovat jako schizofrenici, kteří přecházejí z jedné osobnosti do druhé. Pohybují se mezi svou vlastní osobností a tou, která je posedla. Někdy se ovládající stáhne a původní osobnost daného člověka se vrátí, až do okamžiku, kdy se ovládající entita opět prosadí a oběť opět prochází dramatickou proměnou osobnosti. Lidé, kteří žili se satanisty, popisují, že mají často zcela jinou povahu ve dne a jinou v noci. Ovládající entity mohou také použít svou oběť k tomu, aby pronikli s milou tváří mezi další lidi a skupiny. Pak se najednou do ostatních pustí s nenávistí a cílem napáchat co nejvíce škody. Často ti, kterých se to týká, nemají ani ponětí, že jejich nenávist nepochází z nich samotných, ale příčinou je to, co je ovládá. Mají touhu ničit, zraňovat a domnívají se, že to pochází z jejich mysli a přitom je to "zásluha" pokřiveného vědomí, které je používá jako nástroj pro své záměry. To zúčastněné ovšem nezbavuje zodpovědnosti za své konání, protože se v minulosti svým chováním tomuto zlu otevřeli.
Súfijský učenec Rumimi ve 13. století k tomu řekl: "Když člověka posedne zlý duch, lidské vlastnosti se z něj vytratí. Cokoliv řekne, jsou ve skutečnosti slova toho ducha, i když se zdá, že slova vychází z jeho úst. Nad kým má takový duch vládu, ten je jeho majetkem a ne sebe sama. Jeho 'Já' odešlo a on se stal oním duchem."
Tento popis odpovídá lidem, kteří se stali obětí posednutí a velmi zdrcující pro lidstvo je, že právě toto se děje zejména s lidmi, kteří drží v rukou politickou, vojenskou a ekonomickou moc, a kteří právě proto jsou cílem archontského viru zla. Archontský virus na sebe váže mnoho podob a může ovládnout jakoukoliv formu, která spadá do jeho frekvenčního pásma. Dvě nejznámější podoby, o kterých hovoří i texty z roku kolem 400 let našeho letopočtu, nově nalezené v polovině minulého století u Nag Hammadi, jsou reptiliáni a šediváci, kteří mají vzhled podobný nenarozenému dítěti s tmavýma nehybnýma očima. Zprávy o těchto bytostech popisují, že se dokážou náhle objevovat a mizet (to když vstupují do našeho frekvenčního pásma a zase z něj vystupují), že jsou studení, mechaničtí a nemají žádný soucit ani svědomí. Totéž se říká o Archontech a jejich různých podobách. Starodávné legendy a texty hovoří o tom, jak se Anunnaki a reptiliáni křížili s lidskou populací, aby vytvořili ovládací, hybridní pokrevní linie s modrou krví, která nesla archontský vir. Tyto elitní pokrevní hybridní linie dodnes skrytě řídí Systém, jako zástupci Archontů na Zemi. Archonti se dlouhodobě snaží připojit lidstvo k jejich "Demiurgovskému internetu", což je zároveň cílem transhumanismu.
Vzhledem ke genetickým manipulacím s naší DNA, ke kterým ze strany Anunnaků docházelo v minulosti velmi často, máme v sobě všichni reptiliánský prvek. Jeden z nejsilnějších vlivů na naše chování má pozůstatek těchto manipulací – reptiliánský mozek. Věda ho pojmenovala jako R-komplex. Lidské embryo prochází během svého vývoje ještěří fází. Ještěří mozek má pouze hlavní cíl, a to přežití. Proto neustále sleduje okolí a hlídá, zda se někde neobjeví potenciální hrozba a jeho ohrožení. Reptiliánský mozek neuvažuje racionálně, ale jedná spontánně a vše u něj řídí strach, útok nebo útěk. Reptiliánská část mozku zodpovídá za následující rysy chování: "Kchladnokrevné uvažování, teritoriální vymezování svého majetku, touha ovládat druhé, posedlost hierarchickými strukturami, agresivní chování a také tvrdé hájení svého statutu, reputace, moci, nadřazenosti a intelektuální převahy, ale také může vést k podvolení se hierarchii a autoritě. Propaguje hesla – 'silnější vyhrává', 'vítěz bere vše'." Toto jsou zároveň charakteristické rysy Archontů. Nesetkali jste se náhodou s nimi někdy?

Když člověka posedne nízkofrekvenční bytost, lidské vlastnosti se z něj vytratí

20.05.2022

Rychlá navigace: