Souvislosti, které všude nenajdete

Kdy skončí toto šílenství ?

Tato otázka není správně položena, protože by se měl každý správně z nás ptát: jak uspěji v této závěrečné zkoušce.
Pro současné dění, které nyní na naší planetě probíhá, je rozhodující pozice Země v rámci platónského roku. Stejně jako normální rok i platónský rok je rozdělen na dvanáct dílů. V normálním roce máme měsíce pojmenovány leden, únor, březen a tak dále, v platónském roce jsou období pojmenovány podle znamení zvěrokruhu Ryby, Vodnář a tak dále. V našich zeměpisných polohách máme rok rozdělen na čtyři období jaro, léto, podzim, zima. V platónském roce je to mu stejně – máme tu tři jarní znamení zvěrokruhu, tři letní, tři podzimní a tři zimní. V rámci platónského roku jsou dvě základní období podzimní a zimní, to je období, kdy na naší planetu dopadá málo duchovní energie a světla, a naproti nim jsou jarní a letní, kdy této energie přichází daleko více. Když dochází k přechodu z letních období do podzimu v rámci platónského roku, je tato změna náhlá a velmi dramatická. V tomto cyklu se změna odehrála před necelými 13 000 lety potopou a zničením Atlantidy. Tím byla planeta uvržena do nízkých vibrací a energií a začaly se na ní inkarnovat méně vyspělé duše, které tyto podmínky potřebovaly pro svůj vývoj a duchovní růst.
Bylo to, a dodnes ještě je, období těžkého života v hrubé hmotě s každodenním bojem o přežití. Nyní se nacházíme na opačné straně platónského roku, končí poslední zimní měsíc Ryby a blíží se první jarní měsíc Vodnáře. Stejně jako tomu bylo na konci minulého půlroku, také dnes při přechodu do horní prosvětlenější a duchovnější poloviny platónského roku dochází k velmi dramatické změně. Staré temné energie, které tu vládly po tisíciletí, nechtějí ale předat vládu nad naší planetou novým duchovnějším a vývojově vyšším bytostem věku Vodnáře. To, co nyní každodenně vidíme na vlastní oči, je boj starých odcházejících sil temna s nastupujícími duchovními energiemi a bytostmi věku Vodnáře.
V současné době žije na naší planetě 7,7 miliardy lidí. Tento počet se neustále zvyšoval, přitom po staletí byl počet lidských obyvatel stabilně pod jednou miliardou. Jedním z důvodů, proč je na Zemi v dnešní době tolik lidských těl, je i probíhající přestup do věku Vodnáře.
Mnoho bytostí se inkarnovalo do této doby, aby se mohlo účastnit závěrečné zkoušky a pokusit se postoupit do vyšších energií nastupujících období. V lidských tělech jsou nyní přítomny i bytosti z jiných hvězdných systémů, které nám pomáhají při vzestupu, jsou tu ale i tací, kteří se nás snaží udržet ve stávajících nízkých energiích, protože nás považují za své vlastnictví a zdroj životní energie, kterou tady získávali po dlouhá tisíciletí a na které jsou existenčně závislí. Tohoto procesu vzestupu se účastní i bytosti odjinud, které jsou tu v roli pozorovatelů, protože takováto událost, jakou prožíváme v dnešní době, se nestává moc často, je školou i pro daleko vyspělejší civilizace. Pro obyvatele Země, kteří jsou přímými účastníky vzestupu, nastává období vrcholných zkoušek, na které se připravovali po mnoho inkarnací, a je završením jejich duchovního vyspívání v nízkých vibracích minulých věků.
Dnes je na každém z nás, kolik prokážeme osobní odvahy postavit se zlu, kolik soucitu v sobě najdeme, abychom mohli pomáhat druhým, kolik moudrosti jsme za minulé věky získali a jsme schopni a ochotni je nyní použít.
Na naší zemi žije stále ještě velké množství lidí, kteří touží po moci, penězích a majetku. Jsou tu i bytosti, které lákají války a násilí, a tito lidé ani do vyšších světů přecházet nechtějí, jejich duše chtějí a potřebují ještě zpracovávat surové zkušenosti ve hmotě. Když se podíváte kolem sebe, zjistíte, jak málo lidí se chce změnit, uskromnit a omezit, aby se žilo harmonicky na této planetě lépe i jiným bytostem. Ničení přírody a týrání zvířat je vůbec nezajímá, protože oni si zvykli na svůj životní standard a z toho nechtějí za žádnou cenu slevit a ostatní je nezajímá.
Podívejte se objektivně kolem sebe a sami uvidíte, jaké procento lidí je připraveno pro vstup do věku Vodnáře. Je zarážející, kolik lidí si pod příslibem udržení stávajícího způsobu života klidně nechá zasáhnout do své DNA, dovolí, aby jim byla vpravena do těla látka, o niž vůbec nic nevědí, a s klidným svědomím podepíší jakýkoli souhlas, dokonce i se surovým omezování zdraví svých dětí a to jen proto, aby mohli žít jako dříve.
Klíčová otázka dneška tedy nezní – kdy už to skončí, ale: Jak tuto zkoušku zvládnu, jak v ní uspěji. Na základě svých činů pak postoupím do věku Vodnáře, nebo se budu muset zase inkarnovat v těžkých energiích podzimních a zimních měsíců platónského roku. U této zkoušky jsme každý sám za sebe, i když jsme všichni navzájem spojeni a úspěch jednotlivce usnadňuje cestu všem ostatním. Každé své rozhodnutí, každý svůj čin, každé své slovo, které řeknete, nebo napíšete, dělejte s otevřeným srdcem, podle svého svědomí, s plným vědomím. Vše čiňte, jak nejlépe dovedete, ať v této nejdůležitější zkoušce za mnoho svých životů, co nejlépe uspějete.

Podle článku Honzy

Kdy skončí toto šílenství?

17.04.2021

Rychlá navigace: