Souvislosti, které všude nenajdete

KONEC TEMNOTY

Milovaní!
Buďte připraveni na odhalení, která budou nyní postupně přicházet. Blíží se poslední dny temného trvání této nádherné Modré planety. Nastávají rušné dny, protože na zemském povrchu je toho hodně k uklízení. Úklid se nyní již posunul z astrální roviny na fyzikální úroveň Planety.
Planetární přechod není možné vykonat za krátkou dobu. Tento přechod trvá v průměru 3 století, než je zcela dokončen. Takže pokud začal kolem roku 1740, očekává se, že bude dokončen do roku 2050. Období od 2012 do 2025 je tím nejintenzivnějším a nejdůležitějším během těchto 300 let. Je to období, kdy dochází intenzivně k odstranění Temnoty. Nejdříve bylo potřeba pracovat na zemském Astrálu z Ultra Lunarního prostoru a poté na Sub Lunarním a teprve v roce 2020 byl Astral Sub Lunar kompletně vyčištěn od nefyzických subjektů spojených s Temnotou. Jakmile byl temný Astral smeten, pozornost armády Světla, která tvoří Zemskou alianci, se obrátila výhradně k zemské kůře, kde jsou Temní inkarnovaní. Je zcela zřejmé, že úklid nyní přichází k lidem, ať už jsou vtělení, kloni nebo hybridi. Mnohé temné fyzické subjekty již nenabízejí žádné problémy, protože byly všechny znehybněny a odstraněny.

Nalaďte se na tahy, které již přicházejí. I když je stále ukazováno málo, tak při odstraňování tmy byl zvolen zrychlený postup. Více než milion vůdců této temné kasty bude již brzy odstraněn. Bude to příliš rychlé! Snad bude tato etapa dokončena v letošním roce 2021 a jen málo zbude na rok 2022. Nejsou to ale jen vůdci, kteří budou odstraněni. Samozřejmé ale je, že nejdřív musíte uříznout hlavu temnému monstru. Pak přijde na řadu odstranění chapadel, které tvoří polovina současné populace Země. Tito budou tvořit skupinu, která bude pokračovat ve "zdokonalování" na jiné Planetě. Toto odstranění není tak naléhavé a snad nedojde k hromadnému "vypouštění". Ale je tu timeout, časový plán a toto také přijde. I když tato nesmírná lidská masa není tak temná, jak výše zmiňovaný milion, slouží svým konáním Temnotě, protože se jí podvoluje, slouží jí a nechá se jí manipulovat. Většina z nich má stále primární implantáty, nazývané také jako "mentální čipy", které poslouchají temné velení, jako by šlo o počítačový program. Tyto implantáty jsou spojeny s inkarnací a zbavit se jich mohou jen oni sami a to pouze rozšířením svého vědomí. Tento manévr je to, co udržuje při životě temné velení na zemském povrchu. Tito ovládaní a nevědomí lidé jsou věrní vojáci, protože bez odpovídajícího svědomí zůstávají napojeni na Systém, kterým se ladí. Neexistuje nic, co můžete udělat, abyste tyto lidi osvobodili, protože jen oni to dokážou udělat. Rozpuštění jejich implantátů není vnější záležitost. Jen díky individuální snaze, která umožňuje změnu vědomí, lze tento implantát rozpustit. Jakmile se ale jednou rozpustí, už nemůže být znovu zasazen. To je velmi důležitá okolnost při probouzení.
Tato lidská hmota, jakmile budou zvenčí odstraněny její ovladače, se stane bezprizorní. Bez "řídícího rozkazu" budou zcela ztraceni a dezorientováni. Mnozí se zblázní. Jiní spáchají sebevraždu. Ostatní onemocní a nic je nevyléčí. Přesto ještě z nich bude pořádný počet, který se bolestí probudí. Toto ale bude ta poslední vlna lidí, která bude probuzena. Věnujte proto pozornost skutečným lidským hodnotám a vědomé lidskosti. Veškerá pravda se nyní cenzuruje, protože právě ona způsobuje probuzení svědomí. Lež je již odhalena, působí nesmyslně, ale přesto ji stále mnozí hájí a vydávají za pravdu. A tak si nevědomost u této části lidstva zachovává Temnotu déle. Už bylo oznámeno, že probouzení bude v těchto konečných časech napadeno všemi možnými způsoby, protože právě ten, kdo se probouzí je Velkým nepřítelem tmy. Ano, jakmile se někdo probudí, určitě ovlivní i další, aby se rychleji probudili. To je také důvod, proč jsou poslední dobou všichni pracovníci Světla napadeni. Navzdory těmto útokům nás povzbuzují, abychom odolali a přetrvali ve svém úsilí. Ve vyšších plánech je již vše vidět a tam je vidět i Vítězství světla! Temní si vždy byli jistí, že nikdy nebudou poraženi, protože ovládli Planetu miliony let. V současné době nám pravda ukázala, jak velkou měli moc. Prakticky každý sektor velení a moci ovládali. Každý, kdo získal vedoucí pozici a nebyl s nimi v souladu, byl odstraněn. Ale Zemská aliance přišla s velkou posilou a mimozemskými technologiemi. Toto Hnutí odboje nic neporazí. Nyní se nacházíme v rozhodujících chvílích operace zvané "Bouře".
Nyní nemůžete dělat nic jiného, než si vybrat. Buď si vyberete Světlo, nebo Temnotu. Tato volba bude zásadním rozhodnutím ve vaší svobodné vůli. Vaše nezvratná volba, protože Božský plán se naplňuje a vy budete podle své volby rozčleněni. Čas běží! Země už vibruje v energiích zóny soumraku a nic, co bude vibrovat ve 3D, zde nepřežije. To je otázka magnetismu. Jen chtít nic nevyřeší, protože to, co je určující je frekvence vaší BYTOSTI. Buďte tvární ke změnám! Pochopte, že je to vaše jedinečná příležitost, možná ta nejdůležitější ze všech dob. A pokud už jste vzhůru, neobtěžujte se s koncepcí pohrdání druhých. Stále hrají svou roli v divadle života, tedy zde vystupují jako zloduši a vojáci stínu. A vy, kdo jste pracovníkem Světla, válečníkem Světla nebo rozsévačem světla, přijměte své poslání nadobro! To je důvod, proč jste se tady rozhodli ztělesnit a být tady. Nenechte se vyřadit hrozbami a útoky těch, kteří jsou potěšeni zlem a lží. Vy jste již dávno věděli, že to přijde a byli jste připraveni vydržet všechna tato protivenství. Jste dostatečně silní na to, abyste čelili současné době.
Buďte odvážní, sebevědomí a vytrvalí. NIC NEZASTAVÍ TO, CO PŘICHÁZÍ!
SVĚTLO A PRAVDA VYHRÁVÁ! Temnota definitivně opouští tuto Modrou planetu. Toto je projekt a vůle Stvořitele!
Vital Frosi. Namaste!

KONEC TEMNOTY

16.04.2021

Rychlá navigace: