Souvislosti, které všude nenajdete

Zákony karmy (2. část)

(2. část)

5. Zákon odpovědnosti: "Naše životy jsou tím, co z nich sami vytvoříme. Ničím jiným."

Když někdo zažije v životě turbulence, jsou to často turbulence vnitřní. Pokud chceme změnit svůj život, musíme změnit způsob myšlení a své okolí.

6. Zákon zapojení: "Vše ve vesmíru je propojeno. Vše velké i vše malé."

Naše minulost, přítomnost i budoucnost jsou propojeny, vzájemně provázány. Jelikož je to pravda, musíme se dát do práce, abychom tyto propojení a vazby změnili. Pokud chceme, aby to bylo jinak, pokud chceme něco jiného. Žádný krok není důležitější než kterýkoliv jiný krok. Když se má cokoliv stát, úplně všechny kroky jsou stejně významné. Ať už je to první, střední nebo poslední krok. Všechny jsou nezbytné.

7. Zákon soustředění: "Nikdo nemůže upřít svou pozornost k více než jednomu úkolu."

Co se týče duchovního růstu, nemůžeme mít negativní myšlenky a jednat se špatným úmyslem a zároveň očekávat, že budeme duchovně růst. Svou pozornost musíme zaměřit k dosažení požadovaného úkolu. Středobodem naší pozornosti musí být výhradně dosažení výsledku.

8. Zákon zájmu a dávání: "Prokazování své nesobeckosti je důkazem skutečného záměru."

Zjednodušeně řečeno: když o něčem tvrdíme, že je to naším cílem, musíme to prokázat svým jednáním. Nesobeckost je ctností pouze v případě, když se plně přizpůsobíme nebo oddáme něčemu jinému než sobě samým.

9. Zákon změny: "Historie se opakuje, dokud nebude změněna."

Vědomě se oddat změně je jedinou možnou metodou, jak se dá ovlivnit minulost. Historie se bude donekonečna opakovat a pokračovat po nekonstruktivní cestě do toho okamžiku, dokud ji pozitivní energie nenasměrují někam jinam. To znamená, že negativní situace se budou opakovat, dokud nedojde k vědomému zásahu, jehož jasným cílem bude pozitivní změna. A samo se to neděje.

10. Zákon tady a teď: "Přítomnost je to jediné, co máme."

Když se díváte zpět s lítostí a vpřed hledíte, aniž byste před sebou viděli nějaký smysl, ochuzujete se o příležitost, kterou právě máte. Staré myšlenky a vzorce chování vám brání využít šanci, abyste se posunuli dopředu.

11. Zákon trpělivosti a odměny: "Nic, co má nějakou hodnotu, nebylo vytvořeno bez mentální trpělivosti."

To, po čem toužíte, se neobejde bez dřiny. Samotná přání nejsou ničím. Touha nestačí. Touha bez vynaloženého úsilí věci nezhmotní. Odměny a pozitivní výsledky jsou znakem trpělivosti a vytrvalosti, ničím jiným. Odměny nejsou konečným výsledkem. Je pravda, že trvalá radost vychází z toho, že umíme udělat to, co je zapotřebí, a zároveň oprávněně očekáváme odměnu, která je těžce vydělaná – a dobře zaplacena.

12. Zákon významu a inspirace: "Nejlepší odměnou je ta odměna, která přispívá k celku."

Konečný výsledek má jen malou hodnotu, pokud po sobě zanechá jen málo nebo vůbec nic. Energie a záměry jsou důležitými složkami, které určují význam konečného výsledku. V ideálním případě jsou láska a vášeň ztělesněním motivu člověka, jenž se rozhodl zanechat trvalý vliv na celé společnosti.

Zákony karmy (2. část)

15.04.2021

Rychlá navigace: