Souvislosti, které všude nenajdete

Zákony karmy (1. část)

(1. část)

"Karma je zákon příčiny a následku – nezlomný zákon vesmíru. Vaše jednání, činy, akce vytvářejí vaši budoucnost."

Důvodem, proč váš osud nikdy není zpečetěn, je, že vám je dána svobodná vůle. Proto o vaší budoucnosti nemůže být předem rozhodnuto. To by nebylo spravedlivé. Život vám nabízí různé příležitosti. Jednou z nich je – Strom probuzení. Karma je pro mnohé trochu abstraktní teorií. O tomto tématu, které nemá nic společného s náboženstvím, existuje množství klamných informací, které nemají žádný smysl a jsou nepotřebné. Právě proto by bylo dobré nastínit obraz této problematiky, přiblížit a zkonkretizovat, co karma vlastně znamená. Jako základ použijeme jednoduchý příklad. Dejme tomu, že všichni jsme ochotni pomáhat jiným lidem jakýmkoli způsobem, který považujeme za vhodný. Můžeme udělat to, že vložíme mince do parkovacích automatů, aby se prodloužila doba parkování, každému otevřeme dveře, dáme pár korun bezdomovcům, zaplatíme někomu kávu nebo čaj atd. atd. Nyní si položme dvě otázky: Jaká je možnost, že člověk, kterému jsme pomohli, se nám odplatí nebo "zaplatí předem"? Jaká je možnost, že tento skutek bude zdrojem pozitivní energie? Bude to generovat další pozitivní energii? Toto je zcela základní příklad každodenní karmy. Samozřejmě existuje i negativní karma. Gándhí to vysvětluje jednoduchým, ale zásadním způsobem:

"Člověk je jen výsledkem svých myšlenek. Stává se tím, na co myslí."

Nyní, když jsme nastínili základ, co karma znamená, podívejme se na 12 zákonů karmy, které mohou změnit váš život.

1. Velký zákon: "Jak zaseješ, tak sklidíš."

Jednoduché vysvětlení Velkého zákona je následující: naše myšlenky a činy mají své následky a důsledky, dobré nebo špatné. Pokud toužíme po klidu, lásce, harmonii či prosperitě, musíme mít také ochotu podle toho jednat. Tento princip je také známý jako "zákon příčiny a následku". Energie (myšlenka, akce), kterou jsme vypustili do světa, má následek, ať už okamžitý nebo budoucí.

2. Zákon tvoření: "To, co si přejeme, přijde poté, co se toho zúčastníme."

Život, který vidíme kolem sebe, byl vytvořen s určitým cílem, jenž někdo uskutečnil. Protože člověk je součástí vesmíru, naše záměry a cíle určují vývoj toho, co bude vytvořeno. Protože to, čím se obklopujeme, se stává naší součástí, naší odpovědností je zajistit, aby toto obklopující prostředí přispívalo k naplnění našich tužeb.

3. Zákon pokory: "I když odmítneme něco akceptovat, stále to zůstane tím, čím je."

Akceptování je v mnoha systémech víry téměř univerzální ctností. Když to zjednodušíme, abychom mohli změnit nějaké okolnosti, musíme je nejprve přijmout takové, jaké jsou. Pokud se zaměřujeme na něco negativního namísto toho, abychom udělali změny, které negativní problémy vyřeší, přispíváme k udržení nulového stavu, kterým se nic nezmění. Udržujeme tak negativní stav, i když si ho nepřejeme.

4. Zákon růstu: "Náš vlastní růst má přednost před jakýmikoli jinými okolnostmi."

Jediná věc, nad kterou máme kontrolu, jsme my sami. Na prvním místě je motiv, motivace. Akce (nebo nečinnost), která následuje po motivaci, bude v našem životě generovat a produkovat buď pozitivní, nebo negativní okolnosti. Skutečná změna nastane pouze v případě, když se změně podvolíme a sami přispějeme ke změně, po níž v hloubce svého srdce toužíme.

Zákony karmy (1. část)

14.04.2021

Rychlá navigace: