Souvislosti, které všude nenajdete

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (18. díl)

(18. díl)

Není zájem o léčbu levným vitamínem C. Humánní medicína pod přísným dohledem farmaceutické loby má sloužit k ochraně pacienta, ale čím dál, tím více, je patrno, že tento dohled je v neprospěch pacientů a brání lidskému pokroku. Ignorace vitamínu C klasickou medicínou je dalším do očí bijícím upřednostněním mnohem nákladnějších lékařských postupů. Pravda o vynikajících schopnostech C vitamínu ohrožuje evidentně ekonomické zájmy farmaceutických firem. Léčba C vitamínem je na okraji zájmu lékařů, přestože jeho léčebné účinky jsou dalekosáhlé a patří mezi nejbezpečnější známé substance. Znovu a znovu se objevují a potvrzují terapeutické účinky a postupy publikované už před 60-ti lety. Je až neskutečné jak některé informace, které jsou v kategorii "nevhodné pro širokou veřejnost", se v době elektronických databází a vyhledávačů doslova vytratí během krátké doby ze všech databází... Bude se tato manipulační praxe neustále opakovat a prohlubovat nebo této manipulaci konečně zabráníme!!!

Pár případů z praxe: nádor na pankreasu
V roce 1977 objevili pacientce při operaci velký neodoperovatelný nádor na pankreasu. Zašili ji a pověděli jí, aby si uspořádala věci a sepsala poslední vůli. Prognóza zněla 3-6 měsíců života. Byla to knihovnice a nechtěla se jen tak vzdát. Přečetla si knihu Anatomy of an Illness a na základě ní začala užívat 10 g vitamínu C denně. Její doktor ji poslal za dr. Hofferem, protože věděl o jeho práci v tomto směru. Hoffer jí předepsal niacin, 40 g vitamínu C denně, selen, zinek. Po šesti měsících CT ukázalo, že nádor zmizel, CT zopakovali, protože předpokládali poruchu přístroje, ale bylo to tak.
Hoffer potom veřejně poděkoval pacientce za její aktivní přístup, a řekl jí, že svými výsledky úplně změnila jeho profesionální život. Od té doby začal více studovat úlohu vitamínů v onkologii. A ona mu oplatila konstatováním, že i jí se život změnil. Pacientka žila ještě 22 let. Život se také změnil celé řadě onkologických pacientů, které Hoffer potom úspěšně léčil.

Výhody vitamínu C jako chemoterapie:
1. zabíjí především neoplastické buňky
2. je netoxický prakticky v libovolných dávkách
3. nepotlačuje imunitní systém, na rozdíl od jiných chemoterapeutik
4. zvyšuje přirozenou odolnost

C vitamín zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů i u smrtelných případů. Zmírňuje u nich bolest a zlepšuje vitalitu. Účinek je tak veliký, že je možné vysadit vysoké dávky morfia. V jednom z experimentů bylo podáváno 10g vitamínu C 1000ci pacientům v terminálním stadiu. Výsledky byly překvapivé: průměrná délka přežití byla 5 až 6násobná než ve vedlejší kontrolní skupině bez C vitamínu a dokonce 5 z těchto pacientů žilo ještě 3,5 roku normálním životem...
Pauling prováděl i přímé experimenty na myších. Myši s vysokými dávkami vitamínu C přežívali s rakovinou 20× delší dobu. Experimenty prokázaly, že vitamín C už v dávce 1,5 g/den brání návratu rakoviny močového měchýře a vzniku karcinogenních metabolitů v moči.
61letá žena s karcinomem plic ve velikosti 9 × 10 cm: Žena začala s vitamínovou terapií 12 g vitamínu C a 1,5 g B3, B¬komplex, vitamín E 1200 IU denně a další vitamíny a minerály. V programu dlouhodobě setrvala a RTG a CT snímky po šesti letech potvrdily, že nádor úplně zmizel...
Velmi prospěšné je užívání doplňků stravy, zejména draslíku, jódu anebo velkých dávek produktů z mořských řas. Dále lékaři zkoumající účinky C vitamínu doporučují užívat velké dávky vitamínu C a vitamín E. Také jód, obvykle ve formě jodidu draselného, získává znovu věhlas jako léčebný prostředek na rakovinu i jako preventivní prostředek zejména při rakovině prsu (ale téměř s jistotou ho lze použít u všech druhů rakoviny). Nikdo nezná přesný důvod, proč je jód tak úspěšný při léčbě. Možná je to fungicid, možná zamezuje reduplikaci buněk a možná významným způsobem posiluje štítnou žlázu. Každopádně většina testovaných lidí s rakovinou má velmi nízkou hladinu jódu. Odborné publikace doporučují 2-4× 12,5 mg tablety denně po dobu tří měsíců, pak postupně snižovat dávky až na 1× 12,5 mg tablety denně v době, kdy už jste zdraví. Konzultujte tyto informace s osvícenými lékárníky...

Archontské elity nám zamlčují pravdu, od úspěšné léčby rakoviny, až po užívání volné energie (18. díl)

12.06.2022

Rychlá navigace: