Souvislosti, které všude nenajdete

Přes spojení vašeho "Já" s celkem zažíváte nejhlubší radost a můžete přidat vlastní energetický otisk, jako svůj příspěvek do mozaiky tvoření

Nad vámi neexistuje jediná autorita. Vy sami jste mezi všemi těmi, kteří sedí vedle trůnu Boha. Nejsnazší cesta, jak se dostanete do spojení se svým Světelným "Já", je prostřednictvím spojení s vrstvou vašeho čistého vědomí a Ducha uvnitř vás. Je třeba se zklidnit na vnitřních i vnějších úrovních. "Hluboké ticho", které budete prožívat, je ve vás přítomno odjakživa, jen si ho potřebujete uvědomit. Když se spojíte s tichem a s dimenzí věčnosti uvnitř vás, můžete ucítit něco, z čeho bylo zrozeno vaše "Světelné Já". Duše prožívá největší radost v harmonické souhře mezi Duchem a prožitkem, v souhře mezi božskostí a lidstvím. Tohle je zásadní "tajemství" Vesmíru. Když jste výhradně Duchem, vaše realita je statická. Nic se nemění. Prožitek a změna nastane pouze tehdy, když vznikne vztah s něčím mimo vás/Ducha. Avšak k tomu, abyste prožili něco jiného, než jste vy sami, se potřebujete vymanit z absolutní Jednoty. Když tak učiníte, stanete se individuální jedinečnou duší, jeden krok od říše Absolutna a jeden krok od říše Relativity (tj. duality). Neztraťte ale kontakt se základní součástí svého Ducha uvnitř vás, aby se vaše duše neztratila v iluzi strachu a oddělenosti. Největší možnou radostí je, když se účastníte Prožitku, zatímco zůstáváte spojeni se svým Duchem a s Domovem.
Rád bych vás v těchto náročných časech podpořil. Posílám vám svoji energii a lásku. Tento čas přeměny na Zemi vynáší na povrch mnoho starých věcí. Staré energie se vynořují i z časů, které již dávno pominuly, ve kterých jste byli inkarnováni, žili a zakoušeli mnohé. Rád bych vás přivedl k hlubšímu pochopení vás samých, kterými jste nyní tady a teď. Jste staré bytosti, které uvnitř nesou velmi mnoho zkušeností. Vykonali jste dlouhou cestu skrze čas a prostor a to nejen na planetě Zemi. Vraťme se do času zrození vaší individuální duše a vašeho odděleného "Já", do výchozího bodu k rozsáhlému cyklu životů, ve kterém se nyní ocitáte. To, že jste se stali oddělenými a individuálními vám umožnilo shromáždit velké množství zkušeností a také mnoho iluzí. To ale nečiní vaše zrození méně hodnotné. Tím, že jste zranitelní a máte sklony k iluzím, také sbíráte ohromné množství zkušeností, které vám postupně umožňují skutečně pochopit, co znamená Jednota. Také můžete pochopit, co je skutečně láska. Ne jako abstraktní pojem, ale jako živoucí, tvořivá síla, která vás posunuje a naplňuje vaše srdce i ducha hlubokou radostí a uspokojením. Tohle je konečný cíl vaší cesty: Návrat Domů, po kterém toužíte, být božskou bytostí, kterou také jste a zažívat jednotu jako individuální "Já". Neusilujte o vzdání se svého "Já", protože právě skrze spojení vašeho "Já" s celkem zažíváte nejhlubší radost, a můžete přidat svůj vlastní energetický otisk jako příspěvek do mozaiky tvoření.

Jeshua

Přes spojení vašeho 'Já' s celkem zažíváte nejhlubší radost a můžete přidat vlastní energetický otisk, jako svůj příspěvek do mozaiky tvoření

06.02.2022

Rychlá navigace: