Souvislosti, které všude nenajdete

Pouze pokud je umožněno světlu vaší duše zářit do nejtemnějších koutů vás samých, probíhá vaše vnitřní transformace a vaše osvobozování

Vyvážená pozice mezi Duchem a Duší je zdrojem vaší největší tvořivosti. Z této perspektivy jste na cestě k tomu najít správnou rovnováhu mezi absolutní Jednotou a tím být individuální duší. Ti z vás, kteří jste Pracovníky Světla, v současnosti směřujete své úsilí k vyššímu uvědomění si své jednoty s Duchem. Do duality jste cestovali dlouho a daleko, ale nyní jste připraveni se vrátit zpět Domů. Nikoli však do statického Domova či Čisté Jednoty, ale do živé, tvořivé reality božských, multidimenzionálních lidí, jejichž prožitky budou naplněny velkou radostí a Světlem poznání.
Představte si, že je ve vašem srdci otevřený prostor. Můžete si ho vizualizovat jako vázu a v ní je klidná voda. Pozorujte toto místo ve svém srdci a představte si, jak do této vázy padají květiny. Dívejte se na ně a pociťte jejich energii. Je to energie vaší duše. Vzpomeňte si, jaké to bylo být dítětem, cítit naprostou svobodu a neomezeně snít. Nechejte k vám tyto květiny promlouvat. Přijímejte energie svojí duše nejen svým srdcem, ale i svou myslí a také hluboko uvnitř, ve svém břiše. Umění přijímání zpráv své duše je přijímat je zcela plně, což znamená také cestou do břicha. Proč je to tolik důležité? Břicho obsahuje vaše nejhlubší emoce, a abyste uzemnili inspiraci své duše, musíte dovolit Světlu vaší duše zářit i na nejtemnější emoce, které jsou vaší součástí. Oblast vašeho břicha přechovává vaše strachy, pozůstatky hluboké emocionální bolesti, smutku a vy je musíte oslovit, abyste byli schopni plně vyjádřit svoje světlo. Pouze tehdy, když je umožněno světlu vaší duše zářit do nejtemnějších zákoutí vás samých, tak probíhá vaše vnitřní transformace a vaše osvobozování. Když se to stane, docílíte "Kristovského vědomí" a ucítíte uvnitř hluboký mír. Kristovské vědomí absorbuje v sobě jak Světlo, tak Temnotu. Chápe temnotu zevnitř. Z perspektivy Kristovského vědomí neexistuje žádný soud, žádný boj mezi Světlem a Temnotou. Zde panuje hluboké přijetí života takového, jaký je. Abyste se spojili se svými nejtemnějšími částmi vás samých, dívejte se na ně jako na děti, které potřebují vaši pomoc. Z úrovně duše jste jejich průvodci a rodiče. Tím, že s láskou a pochopením obejmete své ztracené vnitřní děti, tak se stanete úplnými. Tehdy se vaše duše stane zcela ukotvenou a přítomnou na Zemi. Cesta pracovníka Světla není o kázání o lepším světě. Když se obrátíte dovnitř sebe, do svého středu, do bodu a místa absolutního klidu, vyrovnanosti, míru, pak skutečně pochopíte sebe sama na všech úrovních. Pracovníkem Světla se stanete, i když nebudete nic konkrétního dělat. Právě tím, že budete sami sebou, přinesete do světa tu kýženou změnu. Světlo vaší duše bude vyzařováno do vnějšího světa snadno a bez přílišného přemýšlení. Budete přitahovat a zároveň rozvíjet všechno, co s vámi souzní a všechny věci na vnější úrovni najednou zapadnou na správné místo.

Jeshua

Pouze pokud je umožněno světlu vaší duše zářit do nejtemnějších koutů vás samých, probíhá vaše vnitřní transformace a vaše osvobozování

05.02.2022

Rychlá navigace: