Souvislosti, které všude nenajdete

Atlantida – druhý Pád do Zkušenosti

Atlantida byla civilizace, která leží mnohem dál v čase, než je důvěrně známá historická éra. Atlantida postupně vznikla před zhruba 100 000 lety a skončila cirka před 10.000 lety. První počátky dokonce předchází 100 000 let. Atlantida se postupně vyvíjela a zároveň mimozemské rasy začaly napadat Zemi tím způsobem, že se začaly inkarnovat do lidských těl. Tyto duše měly obecně velmi vysoký stupeň mentálního vývoje. V té době byla společnost a společenství na Zemi velkou měrou tvořeny z Pozemských duší a projevovaly se (dle vašeho vnímání) primitivně. Ještě před Atlantidou působilo na Zemi mnoho mimozemských vlivů z řady galaktických říší, které na ni posílaly různými způsoby své myšlenkové formy. Myšlenkové formy jsou energie, které se spojují s lidmi na éterické či aurické úrovni, a ovlivňují jejich myšlenky, emoce a následně projevy. Tohle se děje nepřetržitě i nyní, když přijímáte myšlenky a přesvědčení při vaší výchově. Tyto myšlenkové formy vás obklopují jako infekční síť. Myšlenkové formy projektované a nasměrované na vás galaktickými válečníky měly kontrolní a manipulativní charakter, ale vždy zde také existovaly vlivy Světla a jemnosti.
Nakonec to byl ale člověk sám, kdo rozhodl, co připustí a co ne. V jisté chvíli si ale galaktická společenství přála mít větší a hlubší vliv na Zemi. Naskytla se jim možnost skutečně obývat lidská těla a inkarnovat se na Zemi. Duch pro ně tuto možnost zpřístupnil, neboť odpovídala jejich vnitřní cestě vývoje. Vy jste byli jedněmi z nich. Ve vaší duchovní historii jsou tito lidé, kteří pochází z galaktických říší, označováni jako "hvězdní lidé" či "hvězdná semínka". Atlantida byla výsledkem sbíhající se směsi domorodých společenství Země a přílivu duší pocházejících z vnějšku. Vy, jako vlna duší Pracovníků Světla, jste se inkarnovali na Zemi, neboť jste si přáli přinést změnu, pokrok a také proto, že jste chtěli vy sami přejít z vědomí založeného na egu, k vědomí založenému na srdci. Když jste dorazili, nejdříve jste se cítili uvnitř fyzických lidských těl velmi nemotorně a nepříjemně. Žití v tak husté fyzické hmotě vám dalo pocit útisku a uvěznění, protože jste byli zvyklí na mnohem tekutější a proměnlivá těla, která vládla mnohem větší duševní silou.
Ve vyšších (méně hustých) frekvencích či dimenzích měla vaše duše mnohem větší vliv na hmotné prostředí. Tím, že jste na těchto úrovních na něco jednoduše pomysleli nebo jste něco chtěli, jste to ihned vytvořili či přitáhli k sobě. Vaše mysl byla zvyklá na mnohem rychlejší tvoření, než bylo na Zemi možné. Dá se říci, že reakce v čase na Zemi je mnohem pomalejší. A tak, když jste zde byli poprvé, měli jste pocit uzamčení v pevném a nepoddajném těle. Cítili jste se nejistě, neboť to, po čem jste toužili a o co jste usilovali, se tak jednoduše nezhmotňovalo a vliv na svůj život a okolnosti se zdál být velmi omezující. Když jste sem tedy vstoupili, byli jste zmateni. Zároveň jste měli vysoce vycvičené mentální schopnosti, které se vyvinuly během vašich předchozích galaktických životů. Vyslat myšlenkové formy a projektovat je na ostatní žijící bytosti vyžadovalo vaši velkou duševní sílu. Vaše mysl byla jako sada ostrých nožů, která měla dokázat jejich skutečný význam ve zcela odlišných prostředích. Vaše vycvičené mentální schopnosti byly starého ražení a kvůli pocitu odcizení a útisku, který jste zakoušeli na Zemi, jste se instinktivně pokoušeli najít svou cestu používáním těchto starých znalostí. Tak jste začali na Zemi používat svou mentální sílu.

Jeshua

Atlantida – druhý Pád do Zkušenosti

07.02.2022

Rychlá navigace: