Souvislosti, které všude nenajdete

Starý slovanský kalendář – 1. díl

(1. díl)

Gregoriánský kalendář, podle něhož se nyní řídíme na celém světě, je pouze upravený juliánský kalendář s korekcí přestupnosti. A Juliánský kalendář je upravený kalendář Egyptský, který Julius Caesar prohlásil za "nový" a přikázal užívat v celém Římském Impériu a šířit. Byl uměle vytvořen a nám Slovanům násilně vnucen. Gregoriánský kalendář, tedy tento náš současný, byl v Čechách zaveden v 16 století papežem Řehořem XIII. Dokonce byly uměle vytvořeny názvy měsíců, které používáme dodnes. Náš slovanský kalendář je mnohem a mnohem starší.

Měli jsme několik kalendářů. Každý nový kalendář vznikl jako oslava a mezník nějakého velkého vítězství nad nepřáteli, kteří nás Slovany ohrožovali. Poslední takové vítězství bylo zaznamenáno před 7530 lety. Bylo to vítězství Velké Rasy (starých Slovanů) nad Velkým Drakem (starými Číňany). Stalo se to v den podzimní rovnodennosti, proto nový slovanský rok začíná tento den (v Gregoriánském kalendáři 22. září). Náš kalendář byl velmi přesný. Rok, neboli "Léto" se dělilo na tři roční období – podzim, zimu a jaro – každé trvalo po 3 měsících. Celkem tedy Léto mělo 9 měsíců a pravidelně se střídalo v jednotlivých měsících 41 a 40 dní. Týden byl dlouhý 9 dní a den měl 16 hodin (1 slovanská hodina = 1,5 hodiny dnešní).

Svými kořeny zasahuje tento kalendář až do doby, v níž naši Předkové žili ještě na jednom společném kontinentě, který se nazýval Da´Ária (Daaria), Hyperborea, Arktida, či Severie. Je zapsán formou Run, to znamená, že názvy měsíců, názvů a čísel jsou zobrazeny Runami. Toto staré písmo je písmem obrazným, které skrývá v několika úrovních velké množství informací. V ruštině se měsíc nazýval "Sorokovnik" (Сороковник). Název byl odvozen od číslovky 40 = cорок, protože u měsíců se pravidelně střídal počet dní 41 a 40.

Název rok se v Rusku začal používat až od nástupu Petra I. V Čechách pravděpodobně mnohem dříve, ale i v našem jazyce se zachovalo slovo "Leto" ve svém původním významu. Všichni rozumíme otázce: "Kolik je Ti let?" Další odvozená slova jsou například letopis, letopisec, letokruh.

Runa Leta = Roky

Runa Leta = Roky
Rok 2015 odpovídá podle slovanského kalendáře Letům 7523 – 7524. Začal se počítat od Uzavření Míru v Hvězdném Chrámu při vítězství starých Slovanů Velké Rasy nad starými Číňany Velkým Drakem. Slovanský kalendář se začíná v období největší hojnosti a dokončování sklizně úrody. Začíná se při podzimní rovnodennosti.

Starý slovanský kalendář (1. díl)

12.08.2022

Rychlá navigace: