Souvislosti, které všude nenajdete

Máme v sobě geneticky naprogramovanou nesmrtelnost

Védy nám říkají, že v prvním Saturnově cyklu (29 pozemských let = 1 rok Saturnův) bychom si měli "odžít" karmické zatížení, které jsme si přinesli na tento svět. Počínajíc čtvrtou desítkou let našeho života bychom již měli začít plnit úděl, kvůli němuž jsme sem přišli. Mnozí ale místo pochopení a splnění karmických závazků nabírají závazky další a tím zhoršují i situaci sebe, jako duchovních bytostí, které tak neplní svůj úděl, kvůli kterému přišli na Zem. Jejich myšlení je frekvenčně zpomaleno a příliš materializováno. Tím se jejich život stává pro transformační proces jalovým a nenaplněným.

Máme geneticky naprogramovanou nesmrtelnost za předpokladu, že spojíme správný přístup k životu ve světě Javi (to je ve světě, v němž žije naše fyzické tělo) a ve světě Navi (astrální svět) a probudíme své spící schopnosti, díky nimž se spojíme se svým Vědomím – Duchem, který řídí naše těla a je přímo napojen na společné Vědomí Předků – Svědomí a Vědomí Roda. Vedení Ducha zajistí splnění pozemského úkolu, teprve potom můžeme opustit své fyzické tělo. K tomu máme mnoho předurčení. Jedním z nich je i jméno. Jedno dostáváme při narození od svých fyzických rodičů a druhé získáme při zasvěcení a přijetí víry Předků. Ve jméně je zapsán náš úděl, který je zapsán zároveň i v našich jemnohmotných tělech. Čím vyspělejší jsou jednotlivé osoby, tím mají svobodnější vůli a větší zodpovědnost za svá rozhodnutí.

Temnou stranou jsme záměrně a cíleně odstřiháváni od Vědomí, aby se z nás stali tupí, ustrašení otroci slepě vykonávající práci a cizí vůli. Naše jména nás předurčují ke splnění přijatého úkolu a programují nás pro tuto dopředu přijatou úlohu. A nejen to. Mají pro nás i daleko hlubší význam. Proto zůstalo tak málo opravdu slovanských jmen v kalendáři a není nám dovoleno je používat. A naopak bylo do kalendáře postupně zavedeno plno cizích jmen. Celá řada dětí je také z neznalosti svých rodičů na celý život poznamenána tím, že nesou cizí jména nejen z kalendáře, ale i po zdegenerovaných hercích seriálů a matrixových filmů. Ničíme sami sebe svou nevědomostí, a proto mějme velkou radost z probuzení každého.

Dobře zvažte, jaké jméno dáte svým dětem. Jestli jim dáte cizí jméno a tím ztížíte jejich životní úděl, nebo jim vyberete české, slovanské jméno, kterým mu pomůžete ke spojení s Předky a ke splnění jeho životního údělu.
Je třeba si uvědomit, že kvalitu a délku svého života máte ve svých rukou. Žijte ho tak, aby byl co nejkrásnější a byl prožitý v lásce a radosti. Chovejte se tak, abyste byli spokojeni sami se sebou, až se na jeho konci ohlédnete. Snažte se napojit, rozpomenout a splnit svá životní poslání.

Máme v sobě geneticky naprogramovanou nesmrtelnost

11.08.2022

Rychlá navigace: