Souvislosti, které všude nenajdete

Co vlastně znamená být skutečně úplně probuzený?

Mnoho lidí, kteří hledají "pravdu", se vyhýbá upřímné vnitřní práci, ztrácí se v informační bažině nebo se chytí do pasti senzacionalismu. Ale skutečné "poznej sebe" je ošemetná věc a běžně v tomto procesu dochází u poznávajících k sebeklamu. Někteří lidé mají tendenci se nadhodnocovat a sebevědomě tvrdí, že se "velmi dobře znají", ale ve skutečnosti zaměňují své vyšší "Já" za své ego nebo mluví o "své pravdě", což zase někdy bývá jen odůvodňování svých extrémních postojů. Někdy si lidé myslí, že jsou od Matrixu už úplně "osvobozeni", ale nepřipouští si, že on skrze ně stále pracuje, zvláště když se dostanou do pasti archontského naprogramování, které u nich způsobuje pocit viny, projev mučednictví nebo spasitelský syndrom.

Většina z nás byla velmi silně poškozena dlouhodobými a historickými manipulacemi a naše poznávací přístupy byly přeprogramovány, zjednodušeny a degradovány pomocí mechanismů New Age, pop-spirituality a pop-psychologie. Nejtěžší skutečností, se kterou se v esoterické práci musíme vyrovnat, je konfrontace s množstvím nejrůznějších lží, které jsou nám podsouvány, které si namlouváme a programově vytváříme. Tak se bráni naše ego, aby nedošlo k opravdovému vznícení posvátného ohně poznání a hluboké transformace uvnitř nás. Můžeme na sobě vidět, jak je těžké být každý den skutečně vědomý, protože na povrch stále vyplouvají další a další spící programy a lákají nás, abychom reagovali automaticky a mechanicky (dle iluze, že to údajně chce naše "pravé Já"). Takto se naše mysl snaží ospravedlňovat pohyb po nevědomých zkratkách a cestách. Také temné síly se snaží proti nám stále nepřátelsky zasahovat skrze naši mysl, prostřednictvím podsouvaných negativních myšlenek. Neustále jsme pokoušeni a zpracováváni skrze ostatní lidi, kteří si vůbec neuvědomují, že se stali nepřímými nástroji Temna.

Být skutečně a úplně probuzený je vnitřní zkušeností existující mimo myšlenky, emoce a pocity. Je to stav vyššího bytí. Skutečné probuzení vyžaduje naše super-úsilí a je postaveno na naší upřímnosti, sebekontrole a osvíceném vzdání se vnitřních archontských programů. Přes naše ukotveni v těle musíme zůstat klidní a usazeni ve svém vnitřním středu, v pozici nezávislého pozorovatele. Naším záměrem je se harmonicky "propracovávat" směrem k vědomému spojení s naším Duchem uvnitř, bez pýchy, naplňování egoistických ambicí a marnivosti, bez sebestředné iluze "mé velké osobnosti".

Skutečné probuzení nám přináší schopnost uvidět to neviditelné. A protože náš vnitřní zrak mohou někdy "kalit slepé skvrny", potřebujeme mít zpětnou vazbu od ostatních, kteří nám nastavují zrcadlo, ve kterém můžeme objevit archontí škleb, klam, ale i podporu a povzbuzení "Vesmíru".

Probuzená duše slouží jako vědomý přijímač "vyšší energie" a stává se součástí božské a vesmírné vůle. Probuzená individualita už není ani egem, osobností falešného "Já", není ani spojena s tzv. kultem osobnosti. Probuzený jedinec již také není ovlivňován vnějšími vlivy a pronikáními, kterými se Matrix pokouší vstoupit do jeho vědomí.

Co vlastně znamená být skutečně úplně probuzený?

17.02.2023

Rychlá navigace: