Souvislosti, které všude nenajdete

Každý jedinec je zvláštním projevem Vesmíru, a proto je jeho skutečná cesta jedinečná

Cílem našeho "vyššího Já" je vytvořit z nás individualizovanou duchovní bytost. Vědomá duše by se měla stát plně vůdčí složkou lidské bytosti. Okolo neprobuzené bytosti plynou zkušenosti bez jejího skutečného uvědomění a správného zformování, zatímco bytost s probuzenou duchovností vytváří a zpracovává tyto zkušenosti jednu po druhé a uvědomuje si neustále svůj vědomý postoj k Božství.

Každý jedinec je zvláštním projevem Vesmíru, a proto je jeho skutečná cesta absolutně jedinečná. Existují podobnosti, ale detaily cesty každého a spojení lidského jedince s univerzem, je pro každého člověka odlišné a je podmíněno jeho současnou tělesnou strukturou, vitalitou, mentální a psychickou stránkou a také zkušenostmi z minulých životů.

Abychom byli individualizováni i v celé společnosti, musíme si být zcela vědomi sebe sama. Toho "Já", které je vyjádřením Pravdy o vaší bytosti. Dokud si tuto Pravdu neuvědomíte, tak budete ovládáni všemi možnými druhy manipulací, aniž byste o tom vůbec věděli. Kolektivní myšlení a kolektivní návrhy mají na nás obrovský vliv, který neustále působí na naše individuální myšlení a záludnost tohoto procesu spočívá v tom, že si toho ani nevšimnete. Člověk se něco domnívá, ale ve skutečnosti je to lidská masa, média a vnucené programy, co si tohle myslí. Masa je vždy podřadnější než jednotlivec, pokud srovnáte jednotlivce s podobnými vlastnostmi, a podobné kategorie. Když jednají samostatně, jsou tito jedinci alespoň o dva stupně lepší než lidé ze stejné kategorie jdoucí s davem. V davu existuje směs nejasností, směs nevědomí a vy pak nevyhnutelně do tohoto nevědomí spadnete. Pro únik z tohoto stavu je jen jeden způsob: více si uvědomovat sebe sama a být stále pozornější.

Postupně, pomalu, s vytrvalostí a především s velkou pozorností se člověk stává vědomým, učí se sebepoznávání a poté se učí, jak se stát mistrem sebe sama. Z absolutního pohledu se jedná o rozpuštění naší fantomové bytosti, o které si neprobuzení lidé myslí, že jsme. Tím se otevírá možnost zažít zkušenosti ze sféry mimo dualitu, kde neexistuje vjem oddělení. Třeba jen na chvíli zažíváme jednotu se vším co je a vnímáme se v souladu s přirozeným tokem života. Je to stav mimo myšlenky a touhy, mimo emoce a pocity. Je to stav vyššího "Bytí".

V přírodě je "zakódována" celá "Pravda" a je mnohem větší, než je naše individuální volba. Tento samočinný mechanismus v sobě skrývá "božskou Vůli". Pokud jste ale uzavřeni v úzké cele své neprobuzené osobnosti, kde jste oslepováni a připoutáváni ke stanovisku vašeho ega a jeho tužeb, pak tuto "Vůli" nemůžete vnímat ani poznat. Můžete na ni plně reagovat jen tehdy, když se ztotožníte se svým "Vědomím" a otevřete se mu. Ve stavu nevědomosti se domníváte, že jste "neomezeným" aktérem svých činů a tento stav přetrvává, dokud je to nezbytné pro váš další rozvoj. Ale jakmile jste schopni se dostat na vyšší úroveň, začnete chápat, že jste součástí jednoho Vědomí. Stále více lidí zažívá záblesky tohoto stavu a pomalu se k němu přibližují.

Každý jedinec je zvláštním projevem Vesmíru, a proto je jeho skutečná cesta jedinečná

20.02.2023

Rychlá navigace: