Souvislosti, které všude nenajdete

Až si člověk uvědomí, že je nesmrtelnou multidimenzionální bytostí, osvobodí se z okovů

Jediná práce, která duchovně čistí, je ta, která je vykonávána bez osobních motivů, bez touhy po slávě, veřejném uznání nebo pro ukojení životních požadavků a chtíčů a bez nároků na získání nějakých pozicí či prestiže. Veškerá práce vykonávaná v egoistickém duchu, jakkoliv může být "dobrá" bude udržovat dveře vedoucí k "Poznání" uzavřené.

Člověk se osvobodí z okovů vnějšku tím, že si uvědomí, že je nesmrtelnou duchovní multidimenzionální bytostí a vše vnější už vnímá jen jako nástroj. Postupně se dostaneme do stavu, v němž už nebudeme vystaveni žádným útokům nebo interferencím okultních hyperdimenzionálních sil, neboť se budeme nacházet na vyšší frekvenci než je jejich vibrační sféra. Tak se osvobodíme od Matrixu a "realita", kterou budeme následně prožívat, bude mnohem bohatší, jemnější a nevázaná na iluzi lineárního času, protože zde neexistuje žádný tlak, spěch ani žádná netrpělivost. Naše žití bude naladěno na lekce naší duše a rozvíjení našich talentů. Naše životní cesta povede z vystředěného vnitřního místa klidu k výsledku bez nadměrného očekávání a připoutání. Nastavování cílů a ctižádostivost budou nahrazeny tichou aspirací s oduševněnými úmysly, ale už bez sžíravého očekávání nebo nutnosti kontrolovat a ovládat. Naše rozhodování bude vycházet z úrovně intuitivního vědění a život se stane tancem v řece života, neboť již nebudeme bojovat s proudem, protože se staneme jeho součástí. Tento vzkříšený stav ve výsledku přemění dualitu bolesti a utrpení na potěšení a štěstí. Jedná se o stav hluboké a tiché spokojenosti, ukotveného klidu a smyslu pro mír, jež je nezávislý na všech vnějších okolnostech. Je to místo naprosté a skutečné svobody.

Přicházející "dotěrné" myšlenky se mohou na nás stále snažit přisát, ale už je mnohem snazší se od nich oddělit a osvobodit se od víry v ně a od nutkání se s nimi identifikovat. Člověk si už dobře uvědomuje, že mysl je jen nástrojem, služebníkem, ale nemůže být považována za mistra a našeho průvodce. Nejde o to démonizovat intelekt, neboť ten musí projít svou vlastní transmutací, aby se stal nástrojem vyššího vědomí a poznání. Každodenní rutina se promění v "ušlechtilý tanec" a my začneme demonstrovat plné propojení s rytmem života v čemkoliv, co tento tanec může přinést.

Až si člověk uvědomí, že je nesmrtelnou multidimenzionální bytostí, osvobodí se z okovů

21.02.2023

Rychlá navigace: