Souvislosti, které všude nenajdete

Ukončeme zrůdnou hypnózu lidstva

Celý vnější i vnitřní potenciál většiny dnešních lidí je zaměřený jen na přímo viditelný materialistický svět okolo nás. Jejich zrak, všechny tužby i myšlenky jsou upřené tímto směrem a jen prostřednictvím toho vnímají své štěstí. Pro svou zvolenou omezenost nejsou schopní vnímat to, že nad námi existují i jiné vyšší světy.

Vyšší světy jsou plné radosti a harmonie a mají obrovský potenciál přinášet tuto radost a harmonii i do našeho sevřeného a spoutaného světa. Aby k tomu ale došlo, je potřeba, aby se lidé dozvěděli o existenci těchto světů, snažili se o spojení s nimi a nechali se jimi inspirovat a vést. Vinou padlých degenerovaných jedinců, působením temných a parazitických bytostí a rozsáhlé manipulace, vymývání mozků celosvětovými médii ovládnutými chazarskou mafií, byla velká část lidstva doslova začarována, uhranuta a odpojena od vyššího vědomí. V důsledku toho se stala většina lidí jednostranně zaměřená pouze na hmotu, rozumový racionalizmus a materializmus, který nás oddělil od celku stvoření a duchovní inspirace a pomoci shora.

Hluboká hypnóza lidstva umožnila zrůdné "elitě" vsugerovat ovládaným lidem naprosto šílené pokyny a nápady. Proto se nyní chovají zcela nesmyslně, proti zájmům svým, své rodiny, svých dětí, ostatních lidí, přírody i "zdravého rozumu". Tito duchovně zdrogovaní lidé tak přijímají bez námitky a uzardění jakoukoliv lež, která je jim předložena a nejsou schopni si dát do souvislostí zcela základní věci, které na probuzené lidi přitom přímo křičí a hulákají. Zhypnotizovaní, ale nevidí ani neslyší nic. Nevnímají ani ty nejevidentnější pravdy. Kráčí jako tupé ovce a nechají se lehce ovládat. Nechají si vstřikovat vysoce nebezpečné jedovaté roztoky do těla, poslouchají naprosto nelogické, debilizující pokyny svých zotročovatelů a věří takovým demagogickým zrůdám a zločincům, které by za normálních okolností lehce prohlédli a při setkání s nimi by si dříve museli odplivnout.

Míru vše prosakující hypnózy může posoudit každý vědomý člověk ve styku s "normálním okolím". Je očividné, že celý svět směřuje od deseti k pěti a bez znalosti vyšších světů a bez spojení s nimi to s lidmi nemůže dopadnout vůbec dobře. Lidstvo jednoduše nemůže existovat samostatně, odděleně od celku stvoření, jako je tomu nyní. Může přežít a prosperovat jen tehdy, pokud bude svobodně spojeno s vesmírným celkem a bude přijímat inspiraci a posilu z vyšších vysokovibračních světů.

Prvním krokem k získání moudrosti (ale i probouzení) je dle starých filosofů ticho a druhým naslouchání.

Ukončeme zrůdnou hypnózu lidstva

16.02.2023

Rychlá navigace: