Souvislosti, které všude nenajdete

Lidé…

Vánoční hvězda znázorňuje rovnováhu a prastarý původní nejvyšší ochranný symbol pentagram (na rozdíl od obráceného pentagramu, který je symbolem satanismu).
Tímto znamením se spoutávají démoni vzduchu, duchové ohně a vody i přízraky země. Náležitě připraveni můžeme zírat okem naší duše a spojit se s legiemi andělů, ale i s pluky démonů. Toto znamení představuje svobodnou aktivitu života, zobrazuje vládu vůle nad astrálním světlem a je fyzickou duší čtyř živlů.

Všichni stvoření duchové jsou navzájem spojeni s tímto znamením a jsou závislí na skutečnostech a pravdách, které jsou obsaženy v jistých, pevně stanovených tvarech. Dokonalost těchto tvarů závisí na svobodě duchů, kteří nejsou zatíženi pouty materie a ihned pocítí, zda použití znamení je výrazem skutečné moci nebo pouze nějaké opovážlivé vůle. Právě mudrcovo pochopení dodává tomuto symbolu význam, cenu a sjednává váhu jeho vůli, kterou duchové ihned poznávají.

Použití pentagramu může být ale velice nebezpečné pro ty, kdo nemají úplnou a dokonalou znalost jeho použití. Směr paprsků hvězdy není libovolný a mění povahu celé operace. Pentagram je v gnostické škole vnímán jako planoucí hvězda a je znamením všemohoucnosti intelektuálního sebeovládání. Je hvězdou Mágů, znamením Slova a podle směru svých paprsků představuje tento symbol v magii dobro nebo zlo, řád nebo chaos. Je zasvěcením nebo rouhačstvím, Jitřenkou či Večernicí, vítězstvím nebo zhoubou a Světlem či Tmou.

Ukazuje-li pentagram dvěma svými paprsky vzhůru, představuje Satana či kozla Sabatu, míří-li nahoru pouze jediným paprskem, označuje Spasitele. Pentagram je obrazem lidského těla se čtyřmi údy a jediným vrcholem, jenž znázorňuje hlavu. Lidská figura s hlavou obrácenou dolů představuje démona, duchovní zvrácenost, nepořádek a šílenství.

Převrácený pentagram s vrcholem směřujícím dolů je symbolem vnitřní nespoutané, živelné aktivity jsoucna, slepé rozpoutané živelnosti a zvůle. Je vnímán jako symbol černé magie a astrálního otroctví. Obrácený dvěma rohy nahoru a jedním dolů představuje rohy, uši a bradu Mendéského kozla sabatu a stává se z něho znamení pekelného zaklínání.

Pentagram vyjadřuje ovládání elementů duchem. Čtyři základní přírodní elementy jsou stavebními kameny života. Bez vzduchu, vody, země a ohně nemůže existovat život. Bez pátého nemůže existovat Člověk! Nejvyšším bodem pentagramu je duše, je nesmrtelná. Věnujte se jí co nejvíce, zejména nyní v tomto výjimečném období. Nehoňte se za dary, sterilní čistotou ani ohromením druhých, ale spočiňte v harmonii se svou duší!

Lidé...

15.02.2023

Rychlá navigace: