Souvislosti, které všude nenajdete

Pozor na manipulace, buďte obezřetní

Energie kolem nás postupně narůstá. Je to dobře cítit. Odhalují se mnohé tisíciletí utajované informace. Zároveň s nimi ale přichází i mnoho falešných proroků a falešných mesiášů, kteří nás klamou záludným způsobem. Předávají nám sice pravdivé a tajené informace, ale někdy jsou kontaminované zrnky jedu a nepravd. A my je hltáme a občas zapomínáme být obezřetní...

Naše planeta Midgard – Zem, nerosty, rostliny, živočichové i my lidé máme společné vědomí, kterému říkáme Svědomí. Toto vědomí pak vytváří iluzi kolem nás – realitu. Realit je nepřeberné množství. Tuto situaci můžeme přirovnat k jezírku. Pokud v něm bude voda čistá a klidná, uvidíme až na jeho dno. Uvidíme množství možností – kamínků, rostlin, živočichů a my si můžeme vybírat. Když bude ale voda kalná, neuvidíme nic. A bude-li voda sice čistá, ale neklidná, uvidíme přes ni, jako přes křivá zrcadla. Pak se náš výběr stane zkresleným a také silně omezeným.
Proto je velmi důležité v sobě nalézt a zachovat klid a ticho.

Ano, jenom tak získáme pro sebe klid a ticho potřebné k tomu, abychom dohlédli na dno jezírka našeho Vědomí. Tam najdeme svůj mystický střed, získáme nadhled a rovnováhu i možnost stát se skutečnými tvůrci svého života. Otevřou se nám veškeré možnosti. Tak se staneme mocnými a již s námi nepůjde tak jednoduše manipulovat. "Vládcové" tohoto světa to ví moc dobře. Proto nás zahlcují nejrůznějšími podněty. Tím nám čeří a špiní naše "jezírko" Vědomí a dělají z nás cíleně manipulované a manipulovatelné otroky, kteří vůbec netuší, jakou mají moc.
Jak to dělají?

Hlasitá hudba se line odevšad, mladí – a nejenom oni – jsou jí tak přehlcení, že už bez sluchátek v uších pomalu neumí existovat. Učí se vnímat ticho jako něco špatného. Západní "nekultura" podsouvá různé hudební podněty, které negativně programují naše myšlení. Prostřednictvím hudby jich přijímáme hodně a mnohé nás vzdalují od probuzení a naopak směřují ke dnu nevědomí a k odevzdání své síly i svého rozhodování.

Nákupní centra. Tam lidé chodí na nedělní procházky, místo do lesa. Co tam je? Opět hudba, reklama, hluk, neklid. Fungují jako vysavače životní energie. Lidé se zde chovají spíše jako roboti. Je jich tam mnoho, ale jako by se vzájemně neviděli. Míjí se, jsou si cizí. Řada obchodů s výlohami a nic neříkajícím zbožím. Praktickou a běžnou věc denní potřeby tam člověk nekoupí. Přesto týden, co týden, den, co den tam proudí davy lidí sem a tam, tam a sem, jako by byli bez smysluplného cíle.

Televize, nemusíme vytáhnout ani paty z domu a rušivý element je i tady. Televize. Nahlíží nám do obýváků, kuchyní, ložnic, dětských pokojů. Rozdělila lidi, rodiny, děti od rodičů, to aby mohl každý sledovat ten svůj program, každý zvlášť a samostatně. V koutku svého pokoje se pak bojí při vraždách či hororech a diví se u zdebilizujících seriálů. Vším tím jsme vedeni k odlidštění, cynismu a otrlosti.

Pozor na manipulace, buďte obezřetní

17.08.2022

Rychlá navigace: