Souvislosti, které všude nenajdete

Vaše intuice každým dnem zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více pročišťuje

Vaše intuice den ze dne zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více prohlubuje. Díky tomu budete dostávat stále častěji odpovědi na své otázky. Je nutné se pouze vnitřně ztišit a najednou začnete zřetelně vnímat odpovědi. Vaše emoce budou stále více vyplouvat na povrch a u mnohých se budou jejich nálady měnit jako noc a den. To se děje proto, že vše musí být uzdraveno, aby se vyčistila minulost. Stále více budete pociťovat, jak do vašich životů proniká láska a Světlo. Toto budete cítit stále silněji. Budou se spouštět vaše emoce. Uvědomíte si přítomnost celé řady láskyplných energií, do kterých můžete být zahaleni, pokud budete chtít.
Uvědomění si cílového stavu, ke kterému směřujete, vás bude velice posilovat. Čeká vás kreativní, láskyplný svět. Někteří tyto vize již zažívají velice dlouho a někteří je teprve začínají objevovat. Avšak na tom nyní nezáleží. Důležitý je rozvíjející se trend vašeho vnímání, váš způsob prožívání všech okolností a žití způsobem tady a teď. Nebojte se ničeho, odstraňte své strachy ze své mysli a budujte víru v láskyplný svět. Vaše víra vás provede všemi úskalími a dovede vás k divukrásnému cíli.
Všichni vnímaví jasně cítí, že se konečně blíží zásadní změna. Před bouřkou je však to největší ticho a nejhlubší tma, proto právě nyní prožíváme ty nejchoulostivější události. Všichni alespoň trochu probuzení už ví a cítí, že zde nejsme sami. Stále přichází více důkazů o tom, že máme spoustu pomocníků, kteří při nás stojí na naší životní cestě.
Nadcházející události souvisí s rozhodováním lidí, kteří tímto neustále rozhodují o budoucnosti své i celé Země. Události, které přicházejí, jsou výsledkem vašich myšlenek a vašich skutků. Veškeré současné životní úkoly jsou ale nastaveny tak, aby je lidé mohli zvládnout. I když se někomu může zdát, že to má těžké, že dostává obrovské osudové rány a spoustu věcí nezvládá, tak to během času vždy unese a víceméně zvládne, jak to bylo v plánu. Tento plán vám byl dán při vašem vstupu do fyzického života a vy jste s ním souhlasili. Díky tomu se u vás postupně projeví několik důležitých uvědomění, skrze které postoupíte o krůček dále. Budete stále zásobováni informacemi skrze své vyšší Já, které vám budou velice pomáhat. Budete přesně analyzovat všechno, co vám přijde do vašich životů a hlavně budete jasně vědět, jak se s tím vypořádat. Spousta lidí bude dostávat velmi podobné informace, neboť se již velké množství lidí dostalo do "pokročilého" stupně vědomí.
Všechny informace se začnou propojovat do jednoho velkého celku. Většina lidí nakonec dospěje k uvědomění si důležitosti lásky, která přichází skrze jednotu, a která spojuje všechny do svého středu. V životech lidí se konečně láska projeví jako hlavní energetický tok. Nové přicházející energie působí jako silný katalyzátor. Přitahují k sobě jednak duchovní partnery a potom duše, které si v současné době mají prožít společnou karmu, ale hlavně pomáhají dalším a dalším v probouzení.
Jakmile se pozvedne vědomí celého lidstva na určitou úroveň, bude se možné opět zhluboka nadechnout a vnímat lásku, jak prochází našimi životy a skrze nás. Vše směřuje k jednomu jedinému cíli, ke spojení většiny duší do jednoho celku. Avšak postup každého bude individuální. Z celosvětového hlediska se probudí další a další mistři. Ti stojí již na začátku své nové cesty a jsou připraveni objasnit zmateným to, co se s nimi děje. Budou mezi nimi ale také falešní mistři, kteří budou živeni pouze svým egem, což zpočátku nezkušení a naivní lidé nebudou schopni rozpoznat, neboť budou maskováni oponou tmy. Avšak časem praví mistři vyjdou do světla a projeví ostatním nezištně svou pomoc skrze lásku. Všichni lidé jsou vedeni, avšak část z nich nevnímá a neposlouchá své rádce a tím jdou proti zájmu své duše. Tento jejich odpor se projevuje negativními změnami v jejich životech a velkou spoustou fyzických problémů. Všichni ti, kteří pociťují obzvláště bolesti kloubů a tlaky v okolí srdeční čakry mohou být ujištěni, že je to jeden z projevů změny a toho, že v některých důležitých věcech zřejmě jdou proti úsilí své duše. Proto by se měli zastavit a přehodnotit své současné konání. Měli by se snažit udělat změnu dříve, nežli k tomu budou velmi razantně donuceni. Pak teprve budou moci s čistým štítem nastoupit na cestu, tak dlouho jim zakrývanou.

Vaše intuice každým dnem zesiluje a spojení s vaším vyšším Já se stále více pročišťuje

24.05.2023

Rychlá navigace: