Souvislosti, které všude nenajdete

Temnota versus Světlo (1. díl)

Realita 3D byla vytvořena temnými silami jako MATRIX, viz gnostický příběh O Sophii, což je příběh o stvoření reality bez součinnosti Světla a bez respektování nejvyšší úlohy Světla ve Vesmíru. Naše realita vznikla uměle, nepřirozeně a je silně zmanipulovaná. Byly nám podsunuty nejrůznější "pravdy", aby Temnota, ta královna lži, mohla skrytě ovládat lidstvo a celou realitu. Některými deklarovaná rovnováha a pseudoharmonie mezi Světlem a Temnotou je mýtus a neexistuje. Toto tvrzení je dáno podstatou obou kvalit. Světlo vládne ve vyšších světech, kde převládají vysokofrekvenční energie a Temno má navrch ve světech hrubohmotných, kde převládá živočišnost, zákony hmoty a materialismus. Lidé mají nárok na svobodnou volbu své cesty a svého počínání, ale Temné síly jejich svobodnou volbu velmi ztížily, ne-li znemožnily. Duchovnu vyčlenila Temnota rezervaci ve formě různých náboženství, které stejně v sobě skrytě nesou poselství nesnášenlivosti, mocenského ovládání a materialismu a je jedno jestli se jedná o křesťanství v podání katolické církve, židokřesťanství, hinduismus či islám. Pokud se objevilo skutečně duchovní poselství, bylo vždy tvrdě potlačováno, jak silou, tak i v rovině duchovní. Všechny původně čisté nauky byly postupně atakovány Temnotou a jejich původní ideje byly převráceny naruby a pošpiněny až se z nich staly hlásné trouby skryté Temnoty. Nositelé poselství Světla, Míru a spolupráce byly vždy nemilosrdně vybíjení. Tento osud postihl celé národy, ať už to byli Kanánci, o kterých hovoří Starý Zákon (v překladu znamenající pěstitelé zrna, tedy pokojní zemědělci) nebo Kataři, Bogomilové či Slované, kteří leželi v žaludku Temnotě obzvláště. Tak byli upalováni ti, co viděli a věděli více – "čarodějnice" a v rámci neustálého upevňování dominance Temnoty vybíjeny desítky miliónů těch nejpokojnějších a nejčistších lidí, jejichž největším prohřeškem bylo, že přijali, prosazovali a hájili hodnoty Světla: spolupráci, mírové soužití, skutečné nezištné spravování věci veřejných, harmonii a respektování Přírody a celé naší planety. Tato praxe trvá dodnes.
Vytváření iluze přirozené rovnováhy mezi Temnem a Světlem je pouhým zakrývacím manévrem Temnoty, aby schovala před lidmi svou skutečnou sílu a zaretušovala svou nepřetržitou nadvládu nad celým lidstvem, které pasovala jen na obyčejné nevědoucí a zmanipulované otroky nebo na ty, kteří se stali za drobné výhody přisluhovači a podporovateli stávajícího Temného systému a stali se "dobře placenými spoluotrokáři svých bližních". Vše bylo a je realizováno v duchu myšlenky, že nejlepším otrokem je ten, který si vůbec neuvědomuje to, že je zotročen. Takový člověk pak slouží bez touhy po změně a vzpouře. Pravda je taková, že si donedávna Temnota dělala v této realitě prakticky, co chtěla. ONI nikdy nemuseli dodržovat žádné dohody, zákony, používali ty nejrychlejší cesty a zkratky, ať už byly jakékoliv, aby dosáhli svého cíle – tzv. díla věků: Používali korupci, úplatky, hrubou sílu včetně nukleárních zbraní, zastrašování, nevědomost, drogy, sexualitu, rituály, umělý nedostatek a zneužívali hloupost a naivitu prostých lidí. Kdo může zvítězit v tomto hmotném světě v soutěži o moc, vliv a úspěch bez intervence sil Temna? Jsou to ti, kteří bez skrupulí používají silové prostředky, centrálně řízená temná média, různé nemorální postupy a neomezené finanční prostředky zlovolného bankovního systému. To ONI cíleně zadlužili celý svět, všechny státy a pak si ze všeho nechávali platit úroky, aby jejich moc byla, čím dál, tím větší a nakonec se stala zcela neomezená. ONI skrytě diktují všem na celém světě zákony, předepisují pravidla a dosazují loutkové vlády a dosazují svoje dopředu připravené a zmanipulované politiky do všech důležitých funkcí. To ONI bez jakékoliv kontroly rozvíjí nejrůznější nehumánní zbrojní systémy, biologické a chemické zbraně, bez ohledu na jejich morálnost a celosvětově přijaté deklarace. Kolaborují s temnými astrálními silami a propojují se s nebezpečnou umělou inteligencí.
V takovém světě nelze hovořit o nějakém přirozeném, automatickém vytváření rovnováhy mezi Světlem a Temnotou. To je pouze pohádka Temných sil pro svoje otroky. Je to stejný nesmyl jako nám vnucovaná teze, že tržní mechanismy se postarají o harmonické fungování celého světa. Naopak tato praxe vede ještě k větší monopolizaci. Podobným nesmyslem je tvrzení, že hybnou silou je konkurence a ne spolupráce, což je jen další manipulativní idea z produkce globálně mocenského systému.
Právě probíhá finální fáze transformace a vrcholí proces přetahování Světla a Temnoty doslova o každou duši. Nepodceňujte důležitost svého rozhodnutí a to, kterým směrem se vydáte. Nechte svoji duši rozhodnout, aby si vybrala tu správnou cestu. Jde skutečně o hodně!

Temnota versus Světlo (1. díl)

26.05.2023

Rychlá navigace: