Souvislosti, které všude nenajdete

Zasvěcenec do projektu Looking Glass promluvil: Již brzy nastane nevyhnutelná událost – 1. díl

(1. díl)

Projekt Looking Glass představuje schopnost nahlížet do budoucnosti. Současní výzkumníci ale byli velice překvapeni tím, co uviděli. Základní informací ze zjišťování v projektu Looking Glass je to: že všechny volby, které děláme, jsou již nyní pro celkovou budoucnost lidstva a planety stále méně důležité a nakonec společně dojdou do jednoho, již známého bodu. Všichni začali zjišťovat, že se chystá něco velkého a že všechny možné časové osy vedou ke stejnému základnímu výsledku naší budoucí historie. Světové elity tak zjistily pro ně nepříjemnou skutečnost, že pro ně nastal konec hry a dál už se světem a budoucností nebudou moct manipulovat. Časové osy se nakonec sjednotí v jeden nevyhnutelný výsledek.

Insider projektu Looking Glass říká: "Informace, o které se chci podělit, souvisí s hvězdnými bránami a Projektem Looking Glass. Konkrétněji s problémem ohledně roku 2012, který souvisí s těmito projekty. Obecně uznávaným názorem na to, co se teď v projketu Looking glass děje je, že tento projekt byl ukončen, protože se vyskytl zásadní problém. Když jsme se blížili k roku 2012, tak Looking glass sice odhalil několik cest, ale problém nastal v tom, že všechny časové osy se sbíhají do jednoho časového bodu. Když víte něco o projektech hvězdné brány a projektu Looking Glass, tak víte také to, jak funguje teorie strun, a že jedna volba, nemusí nutně znamenat, že druhá volba není. Na konci roku 2012 se naše rozhodnutí staly ale méně a méně důsledkovými pro budoucnost a nakonec budeme všichni dotlačeni k jednotnému výsledku. Vývoj doběhne do úzkého hrdla času, kterým všechno projde, bez ohledu na to, jakou volbu nyní uděláme.".

To je velmi důležité zjištění a rozčarování pro ty, kteří měli přístup k Projektu Looking Glass a používaly ho ke svým manipulacím s předpokladem, že když dneska udělají nějaké rozhodnutí, vznikne k tomu odpovídající budoucnost. Experimentovali s možnostmi v budoucnosti a začali používat počítač, aby stanovili pravděpodobnost vývoje: "Když se teď rozhodneme takto, je na 79% pravděpodobné, že nastane určitý konkrétní scénář a na 23% nenastane a bude něco jiného.". Nebo něco jiného, co jde vyjádřit pomocí pravděpodobných čísel. Naši badatelé pak ale začali zjišťovat, že se chystá něco velkého. Něco, co způsobí, že všechny možnosti všech budoucích scénářů, jakékoli volby, jakékoli možnosti, které byly zadány a pak pozorovány přes Looking Glass, inherentně skončí ve stejné budoucnosti. A žádné další rozhodnutí ani žádná možnost budoucnosti za určitým bodem, už toto nijak nezmění.

Zasvěcenec do projektu Looking Glass promluvil: Již brzy nastane nevyhnutelná událost – 1. díl

03.04.2024

Rychlá navigace: