Souvislosti, které všude nenajdete

Zasvěcenec do projektu Looking Glass promluvil: Již brzy nastane nevyhnutelná událost – 2. díl

(2. díl)

Toto je to obrovské tajemství, které projekt Looking glass odhalil: Všechny možné časové osy vedou ke stejné budoucnosti. Toto zjištění posílá každého z ELIT, kdo o tomto má všechny informace, do slepé paniky. Elity světa přišly na to, že tohle je vážně konec jejich hry a dál už nelze ani manipulovat s budoucností. Časové osy se sejdou v jednom čase a vytvoří určitou nevyhnutelnou událost. Elity nám předkládají scénáře toho, čemu chtějí, abychom věřili, že se stane, ale ve skutečnosti nemají kontrolu nad tím, co se nakonec stane. Mají pouze kontrolu nad reakcemi lidí, ale zdá se, že bez ohledu na to, co se pokusí udělat k vyvolání požadované reakce, bude to mít stejně nakonec zcela opačný účinek. To je ten proces probuzení a evoluce vědomí, která přichází bez ohledu na to, jaká rozhodnutí nebo možnosti jsou vloženy do evoluční rovnice. Nakonec se stane to, že se všichni dozvíme pravdu a uvědomíme si tuto obrovskou hromadu lží, která byla postavena před našima očima a která nám bránila v poznání obrovského množství informací, které bychom jinak měli k dispozici.

A co se stalo s projektem Looking Glass? Nejenže už nechtěli, aby ho jejich lidé používali, protože věděli, že stejně vyvodí pokaždé ty samé závěry, ale hlavně ELITY nechtěly, aby se kdokoli jiný dověděl, co počítač říká. Nesmírně je zajímalo především to, jak této nevyhnutelnosti zabránit. Vypadalo to, že nastane konec tohoto světa, ale není to konec světa jako takového, ale konec JEJICH světa.

Všichni lidé tam venku by měli vědět, že to, o čem věříme, že je pravda, se nakonec stane pravdou. Pokud nás někdo přesvědčí, že ve velmi blízké budoucnosti dojde k velké katastrofě, dojde ve velmi blízké budoucnosti k velké katastrofě. Pokud se nepodřídíme tomuto strachu a nepřijmeme tuto teorii, kletbu či podstrčený nepravdivý fakt, že ve skutečnosti neexistuje nic, co bychom věděli, nic se nestane. Naopak to způsobí přirozené sbližování časových linií. Prozření je jako začátek nové reality, začátek něčeho, co ani nemůžeme pochopit na základě úrovně našich současných přesvědčení. Když se všechny ty informace dostanou na veřejnost, nebude už možné popírat, co je pravda a co je lež a iluze.

To, co právě teď zažíváme, je, že dva mistři šachu sedí u šachovnice a jeden z nich se podívá dolů na šachovnici a vidí, že v sedmi tazích dá mat. Podívá se na svého soupeře a ví, že to jeho soupeř vidí taky. Dobře vidí, že se z toho už nedá dostat. Poražený hráč může hru pouze prodloužit. Oba hráči ale vědí, že hra je už u konce a zbývá pouze maximálně sedm tahů. Je jen otázkou času, kdy jeden udělá tah, druhý udělá protitah a prohrávající hráč dostane mat.

Zlí hoši už prostě prohráli. Dobří hoši už vyhráli. Ano, na stole ještě zbývají nějaké tahy, ale tyto tahy jsou vynuceny hráčem, který vyhraje. Jediný způsob, jak mat nemůže nastat, by byl, že vítěz udělá chybu, ale ze všech informací, které byly shromážděny a všech informací, které byly poskytnuty, je zcela zřejmé, že vítěz přesně ví, co je třeba udělat, aby vyhrál. Takže v tomto bodě je už jakákoliv chyba téměř nemožná.

Většina lidí, kteří sedí v publiku a sledují tento multidimenzionální šachový zápas mezi dvěma pokročilými šachisty, ale pochopí, že hra je u konce až dlouho poté, co to zaregistrovali oba hráči, protože oni nevidí na tu šachovnici. Zlatý věk prostě nevyhnutelně přichází. Všechny ty Mandela efekty nám jasně ukázaly, že nyní dochází ke spojení všech časových os do shodného okamžiku. Elity ztratily veškerou kontrolu. Nemohou už udělat nic, aby změnily nezastavitelný vývoj vědomí lidstva. Mnozí si to ještě neuvědomili, ale lidstvo nezadržitelně směřuje k osvobození a pravdě.

Zasvěcenec do projektu Looking Glass promluvil: Již brzy nastane nevyhnutelná událost – 2. díl

03.04.2024

Rychlá navigace: