Souvislosti, které všude nenajdete

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (5. část)

(5. část)

Ve Švýcarsku skupina 700 lékařů a zdravotníků 15. ledna 2021 vyzvala k zastavení očkovací kampaně...
"Domnívám se, že vakcína COVID je absolutně nebezpečná. A varuji vás! Pokud budete následovat a důvěřovat současnému vedení, bude to vaše zkáza." (Prof. Sucharit Bhakdi, 2. prosince 2020)
30. prosince 2020: "Réaction 19" (je francouzská asociace založená právníky s téměř 60 000 členy) v tiskové zprávě informovala, že podala stížnost týkající se "vakcín" Pfizer/BioNTech a Moderna za: úmyslné ohrožení života jiných s přitěžující okolností, zneužívání slabosti a za účasti masového vydírání.
Nedávno několik poslanců Evropského parlamentu upozornilo obyvatelstvo na to, že mají zakázáno konzultovat smlouvy podepsané s farmaceutickými laboratořemi. Tato skutečnost je důkazem toho, že existují kompromitující okolnosti, které chce farmamafie skrýt. Michèle Rivasi, členka Evropského parlamentu k tomu dokonce podala stížnost. Připomeňme si: V roce 2009 byla společnosti Pfizer uložena pokuta ve výši 2,3 miliardy USD, což je nejvyšší pokuta, kterou kdy soudy USA farmaceutické společnosti uložily. Byla shledána vinnou z podvodných obchodních praktik.
V roce 2010 byla společnosti AstraZeneca uložena pokuta ve výši 520 milionů eur za doporučení užívání neoprávněného léku. V roce 2011 společnost Merck zaplatila pokutu ve výši 628,36 milionu USD za svá tvrzení a nepravdivá prohlášení o kardiovaskulární bezpečnosti svého léku.
V roce 2013 byla společnosti Johnson & Johnson uložena pokuta ve výši 1,62 miliardy eur za trestní a občanskoprávní odpovědnost vyplývající z obvinění souvisejících s předepisováním tří léků (včetně propagace jejich používání), jež nebyly Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schváleny jako bezpečné a účinné a také za korupci a provize lékařům a národně největšímu poskytovateli lékáren pro dlouhodobou péči.
Musíte zastavit tento celosvětový COVID podvod, který obsahuje stejné politicko-ekonomické (a dokonce ideologické) agendy zločinců jaké měla irácká válka a jaké byly použity při útocích 11. září 2001. Tito zločinci zmanipulovali informace, vlády a celé země světa a nyní chtějí, aby epidemie COVID od doby, kdy byla v minulém roce vyhlášena, trvala co nejdéle (nejlépe pořád) a snaží se lidstvo stále udržovat ve falešném strachu a pomocí falešné pandemie chtějí dosáhnout svých mocenských cílů. V medicíně je hraniční hodnota epidemie, od které je deklarován její začátek a konec mezi 150 a 200 případy na 100 000 obyvatel. Tanzanský prezident je bohužel jedním z mála prezidentů, kteří to pochopili, protože 8. června 2020 prohlásil, že v jeho zemi epidemie COVID už dávno skončila.
V této epidemii není nebezpečím koronavirus, ale zlí lidé, kteří ji řídí. ONI jsou skutečným virem, s nímž je třeba bojovat a zničit. Virus je ve srovnání s tím, co se dnes děje ve společnosti (ožebračování, ztráta pracovních míst, sebevraždy, traumata, úmrtí, ekonomická recese, nezaměstnanost ad.) zcela nevinný. Skutečnými viníky jsou ti, kteří donutili a dotlačili svět k používání všech těch "opatření" a samozřejmě zkorumpované vlády, které i přes výstrahy a varování široké odborné veřejnosti i nadále uskutečňují tyto genocidní kroky a politici, kteří tyto protilidská opatření a rozhodnutí podporují a schvalují.
"Světová banka odhadla, že 'korona pandemie' způsobila nárůst lidí žijících v extrémní chudobě asi o 100 milionů lidí a to není kvůli COVIDu-19, ale je to kvůli drakonickým opatřením, která byla neúměrně zavedena." (Prof. Peter Gøtzsche, 1. prosince 2020)
Nesrovnalosti a disproporce mezi mírou nebezpečí viru a rozsahem přijatých opatření (která jsou navíc naprosto kacířská) jsou tak zjevné, že je evidentní, že jsou za nimi skryté jiné cíle. Lidé, kteří to nevidí, musí být opravdu slepí nebo těžce naivní. Těmito opatřeními, která nemají s medicínou nebo vědou nic společného protilidské vlády nebojují proti viru, ale bojují proti základním právům svých lidí a ničí jejich zdraví, ekonomiku, vzdělání, ekologii, kulturu a další aspekty jejich života.

Mezinárodní výstražná zpráva o COVID-19 – Mezinárodní prohlášení zdravotníků, lékařů a vědců, které bylo zasláno vládám třiceti zemí (5. část)

01.04.2021

Rychlá navigace: