Souvislosti, které všude nenajdete

Pokyny jak postupovat při obraně sebe a své rodiny

(7. díl)

Vážení zaměstnavatelé a zástupci odborových organizací,
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 1. 3. 2021 mimořádná opatření, zejména vedená pod č.j. MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN a č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, přikazující povinné a plošné testování zaměstnanců a provést jejich vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Tato mimořádná opatření však mohou být v rozporu s platnými právními normami, a to zejména:
• a) článkem 4 odst. 1) Listiny základních práv a svobod, kdy povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod,
• b) Všeobecnou deklarací o bioetice a lidských právech z 19. října 2005, zejména článkem 3, 5 a 6,
• c) § 28 odst. 1) a 3) zákona č. 372 / 2011 Sb. o zdravotních službách,
• d) § 34 odst. 1) zákona č. 372 / 2011 Sb. o zdravotních službách.
Věc již byla předána k řešení Městskému státnímu zastupitelství v Praze.
Vzhledem k výše uvedenému si dovolujeme vám poskytnout informaci, že v případě, budou-li své zaměstnance i přes jejich nesouhlas zaměstnavatelé nutit k danému testování, mohou se dopouštět trestného jednání, a to přečinu Útisku dle § 177 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., "Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti."
Rovněž příkazem k povinnému testování RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které je v rozporu se zákonem, může být naplněna skutková podstata zločinu Neoprávněné odebrání tkání a orgánů dle § 164 odst. 1, 3 písm. c), d), f) zákona č. 40/2009 Sb.
Také, budou-li je dále jakkoliv perzekuovat, nemusí se jednat jen o prohřešek v rámci pracovního práva, ale rovněž se může jednat o přečin Apartheidu a diskriminace skupiny lidí dle § 402 odst. 1) a 2) písm. a), b) zákona č. 40/2009 Sb.
Prosíme proto, abyste k této otázce přistupovali velmi uvážlivě, s ohledem na platné právní normy České republiky i s ohledem na práva občanů a vašich pracovníků.
Děkujeme.
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně, v.r.
JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda, v.r.
Ing. Ivan Kratochvíl, pplk.v.v., místopředseda, v.r.
Ing. Vladimír Prinke, plk.v.v., místopředseda, v.r.
Ze stránek ALIANCE národních sil

Pokyny jak postupovat při obraně sebe a své rodiny

09.04.2021

Rychlá navigace: